Hopp til hovedinnhold

Organisering og samarbeid

På denne siden finner du nå informasjon om erfaringer knyttet til modulstrukturert opplæring for voksne, og om hvordan samarbeid mellom de rette aktørene kan bidra til et best mulig opplæringstilbud.

Sist oppdatert : 24. mai 2024

Målgruppen for denne siden er skoleeiere og ledere, samt ledere i Nav og flyktningetjenesten og kontaktpersoner i bedrifter og virksomheter som tar i mot deltakere, som lærebedrifter og praksisplasser, og har ansvar for organisering av opplæringen.

Her vil det komme flere ressurser som tar for seg hvordan de ulike aktørene kan samarbeide og organisere opplæringen.

Modulstrukturert opplæring - et verktøy for å integrere flere innvandrere i arbeidslivet

Modulstrukturert opplæring har som mål å gi en bedre kobling mellom introduksjonsprogram, norskopplæring, grunnskoleopplæring, videregående opplæring for voksne og arbeidsmarkedsopplæring, slik at flere får den opplæringen de trenger for å oppnå ønsket sluttkompetanse. Dette skal hjelpe de som står utenfor arbeidslivet i dag til å få en vei inn. I dette miniforedraget forteller statistikksjefen for Nav, Ulf Andersen, hvorfor det er viktig å integrere flere innvandrere i arbeidslivet.

Læringspunkter fra modulforsøket

En rekke kommuner og fylkeskommuner har siden 2017 gjennomført forsøk med forberedende opplæring for voksne (FVO) og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY), og fra 2019 har det også vært prøvd ut opplæringsløp som kombinerer de to nivåene (Kombinasjonsforsøket). Ideas2evidence har gjennomført evaluering av modulforsøket.

Se opptak av lanseringen av rapportene

I dette opptaket får du informasjon om innføringsarbeidet av Fullføringsreformen og ny opplæringslov og forskrift, der det løftes fram at opplæringsløp for voksne må bli mer fleksible, og ta hensyn til voksnes ønsker og erfaringer, medbrakt kompetanse og livssituasjon. Du får møte Hege Hov Eggen fra Kunnskapsdepartementet. ideas2evidence går i dybden på hva vi har lært av forsøket med forberedende voksenopplæring, og forsøkene med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og kombinasjonsforsøket? Du får også møte Marita Kristiansen fra HK-dir og Bjørg Rafoss Tronsli fra Udir som snakker om veien videre.

Ideas2evindence lanserte evalueringsrapporter fra modulforsøket sammen med KD, Udir og HK-dir 16. februar 2024. Her er opptaket.