Hopp til hovedinnhold

Tekstalternativ til opptak av lanseringsseminar av evalueringsrapporter fra modulforsøkene

På denne siden finner du tekstlige alternativ til innleggene som ble holdt på arrangementet der Ideas2evidence lanserte evalueringsrapporter fra modulforsøket.

Sist oppdatert : 19. februar 2024

Velkommen og kort innledning v/ Hege Hov Eggen, Kunnskapsdepartementet.

Hva har vi lært av forsøket med forberedende voksenopplæring, og forsøkene med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring og kombinasjonsforsøket? v/ ideas2evidence

Avsluttende kommentarer og veien videre v/ Marita Kristiansen, HK-dir og Bjørg Rafoss Tronsli, Udir