Hopp til hovedinnhold

Læreplanpodden

Podcast

Læreplanpodden er en podkast for deg som jobber med voksenopplæring.

Utviklet av: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

De siste episodene (7–13) tar for seg innføring av forberedende opplæring for voksne (FOV). Les mer om modulstrukturert opplæring for voksne.

Episode 7: Hva er forberedende opplæring for voksne?

Her hører du fra seniorrådgivere i HK-dir, Lene Vårum og Tove Dina Røynestad. Begge jobber tett med utvikling av nye læreplaner for FOV, forberedende opplæring for voksne. I denne episoden forklarer de hvilke deltakere den er ment for, hva læreplanene bygger på, rammene rundt opplæringen og hvor i prosessen vi befinner oss.

Episode 8: Hvordan jobber lærerne pedagogisk i modulstrukturert opplæring?

I denne episoden hører du Jorunn Vik Dijkstra, lærer ved Kvinesdal Voksenopplæring og Rune Endresen, avdelingsleder ved Johannes læringssenter i Stavanger, som forteller om hvordan modulstrukturert opplæring er organisert hos dem på sentre som er henholdsvis veldig lite og veldig stort. De forteller hvordan lærerne jobber sammen og individuelt for å få til best mulig opplæring.

Episode 9: Forberedende opplæring for voksne – språk og fag på en gang?

I denne episoden hører du Janne Hafslund fra Oslo voksenopplæring Rosenhof og Ragnhild Olstad Wiklund fra Østre Toten læringssenter. De gir deg et innblikk i hvordan man som lærer kan organisere opplæringen når deltakerne skal lære fag og språk parallelt.

Episode 10: Om læreplanene og hvordan ta dem i bruk

I FOV er det jo sju læreplaner – norsk, norsk for språklige minoriteter, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag. I tillegg er det en grunnmodul. I denne episoden snakker Helene Uri med leder for læreplangruppa i engelsk, Ingrid Rodrick Beiler og leder for læreplangruppa for grunnmodulen, Sigridur Vilhjalmsdottir om arbeidet med læreplanene og hvordan de er tenkt tatt i bruk.

Episode 11: FOV som norskopplæring og hva med norskprøven?

I denne episoden møter du Signe Wiger og Tove Dina Røynestad fra HK-dir som begge kjenner norskopplæringen og norskprøvene godt. De snakker om hvordan språknivåene i norskopplæringen er integrert i FOV-opplæringen, og hvordan deltakerne også blir forberedt til norskprøven ved å følge FOV-opplæringen.

Episode 12: På vei mot fagbrev med FOV

I denne episoden får du møte Trude Thuv-Slettli og Seline Eskedal Amundsen som har erfaring med opplæring i kombinasjonsforsøket. Her får deltakerne opplæring p nivået under videregående og på videregående nivå samtidig. I tillegg lærer deltakerne norsk og får opplæring ute i bedrift.

Episode 13: Om innføring og faglig utviklingsarbeid i FOV

I denne episoden møter du Lene Vårum og Ingvild Røed Sletten fra HK-dir. De forteller om status på arbeid med læreplanene for FOV og om faglig utviklingsarbeid fremover. Du får også høre om støtteressurser og hvordan HK-dir ser for seg innføringen fremover.

Interessert i å lære mer?