Hopp til hovedinnhold

Utdanning og arbeid

En karriereveileder har oppdatert kunnskap om karriereveiledningens særlige fokusområder: utdanning og arbeid.

Sist oppdatert : 13. november 2023

Karriereveilederen har kjennskap til utdanningsveier, trender og etterspørsel på arbeidsmarkedet og har oversikt over informasjon og forskning om fremtidige kompetansebehov. Karriereveilederen forstår kompleksiteten og begrensningene i mangfoldet av utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon.

Karriereveilederen:

  • har oppdatert kunnskap om utdanningssystemet på alle nivåer og grunnleggende kjennskap til utdanningssystemets særlige ordninger, som regler, muligheter, krav, frister, dispensasjoner og støtteordninger
  • har kunnskap om etter- og videreutdanning og aktuelle kursmuligheter lokalt
  • har kjennskap til arbeidslivets behov og etterspørsel etter arbeidskraft lokalt, regionalt og nasjonalt, og prognoser for fremtidige kompetansebehov
  • har kunnskap om forventninger og krav knyttet til jobbsøkingsprosessen og til deltakelse i arbeidslivet

Ferdigheter

Karriereveilederen:

  • anvender kvalitetssikrede informasjonskanaler om utdanning og arbeid og utøver kildekritikk
  • vurderer utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon sammen med veisøker opp mot veisøkers ønsker, muligheter og begrensninger
  • veileder i søknadsprosesser tilknyttet utdanning og arbeid
  • bistår veisøker i å synliggjøre, forstå og anvende egen kompetanse, inkludert det å kunne sette ord på generell kompetanse som er overførbar fra ett arbeidsområde til et annet

Generell kompetanse

Karriereveilederen:

  • har innsikt i arbeidets betydning i menneskers liv
  • kan formidle betydningen av frivillig arbeid for lokalsamfunnet og den enkelte

Plakat

Her kan du laste ned kompetanseområdet Utdanning og arbeid i plakatformat. PDF-filen kan printes ut i ulike størrelser.