Hopp til hovedinnhold

Målgrupper og kontekst

En karriereveileder har kunnskap om ulike målgrupper for veiledning og om de ulike karriereveiledningstjenestenes mandat og lovverk.

Sist oppdatert : 13. november 2023

Karriereveilederen har innsikt i hvordan sosiokulturelle forhold kan påvirke individets karriereutvikling, og anvender innsikten bevisst i møte med veisøker for å bidra til å utvide veisøkers mulighetshorisont.

Kunnskap

Karriereveilederen:

  • har kjennskap til de ulike karriereveiledningstjenestene og deres målgrupper
  • har kunnskap om målgruppen for egen tjeneste, deres forutsetninger og behov
  • har kunnskap om relevante lover, regler, rettigheter og plikter som setter rammer for karriereveiledningen
  • har innsikt i hvordan sosiale kategorier som for eksempel kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet, alder, helse eller seksualitet, kan påvirke individets karriereutvikling

Ferdigheter

Karriereveilederen:

  • viser systemforståelse og innsikt i ulike sektorers samfunnsoppdrag
  • anerkjenner den enkeltes livssituasjon og behov og bidrar til utforskning av muligheter og begrensninger

Generell kompetanse

Karriereveilederen:

  • har innsikt i konsekvenser av utenforskap og betydningen av inkludering og sosial rettferdighet for individ og samfunn

Plakat

Her kan du laste ned kompetanseområdet Målgrupper og kontekst i plakatformat. PDF-filen kan printes ut i ulike størrelser.