Hopp til hovedinnhold

Dysleksi i fagskolen - en veileder til individuell tilrettelegging

1. Om veilederen

Denne veilederen retter seg mot ansatte i fagskolen og har som mål å gi økt kunnskap om hvordan individuell tilrettelegging for studenter med dysleksi kan ivaretas.

Målet er også å bidra til økt forståelse for hva lovkravene om individuell tilrettelegging omfatter, samt gi innspill til hvordan fagskolene kan styrke innsatsen på tilretteleggingsområdet.

Universells læringsmiljøundersøkelse blant studenter ved 20 fagskoler viste at mange studenter med tilretteleggingsbehov ikke kjenner til hvilke tilretteleggingsmuligheter de har. Undersøkelsen viste at blant studentene med funksjonsnedsettelser, utgjør de med lese- og skrivevansker en stor gruppe. Den store negative betydningen lese- og skrivevansker har for studiegjennomføring peker mot et behov for å spre kunnskap om hvilken tilrettelegging fagskoler kan gi for denne studentgruppen.

Gjennom lovendringer høsten 2019 ble retten til individuell tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser og særskilte behov styrket. Tilrettelegging omfatter både lærested, undervisning, læremidler og eksamen.