Hopp til hovedinnhold

Læringsmål i regning

Opplæring i regning skal ta utgangspunkt i definerte læringsmål. Læringsmålene er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne. De er basert på læreplanene i Kunnskapsløftet og Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter.

Læringsmålene kan brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen av voksne i ulike sammenhenger. Eksempel på lokal læreplan i regning som grunnleggende ferdighet, er utviklet med tanke på opplæring av voksne. I tillegg kan den brukes for enkelte elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Inndeling i nivåer

Læringsmålene i regning er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke regning som verktøy i ulike situasjoner.

NIVÅ 1

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 1 innebærer at en forstår enkel matematisk informasjon i hverdagen, og tar i bruk enkel regning i kjente sammenhenger med og uten hjelpemidler.

NIVÅ 2

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 2 innebærer at en forholder seg aktivt til matematisk informasjon, bearbeider informasjonen og bruker regning i ulike situasjoner.

NIVÅ 3

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 3 innebærer at en forstår og bruker matematisk informasjon. En skal bruke sin kunnskap til å gjøre egne vurderinger, og kunne kommunisere og presentere matematisk informasjon i ulike sammenhenger.

Læringsmål nivå 1

Læringsmål nivå 2

Læringsmål nivå 3

Regning i hverdagen

Regneferdigheter kan komme til uttrykk i voksnes hverdag i arbeidsliv, privatliv og opplæring. Eksemplene under er ment som nettopp eksempler. De er ikke uttømmende og må ikke forstås verken som obligatoriske eller avgrensende. I en opplæringssituasjon bør de tilpasses og suppleres med andre eksempler og situasjoner som er relevante for deltakerne.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3