Hopp til hovedinnhold

Videreutdanninger i norsk som andrespråk

Videreutdanningstilbud som egner seg for lærere som gir opplæring i norsk til voksne innvandrere.

Sist oppdatert : 21. februar 2024

Videreutdanninger særlig for lærere i norskopplæringen

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen i Østfold

Norges teknisk -naturvitenskapelige universitet (NTNU)


OsloMet

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger


Universitetet i Sørøst-Norge

Andre studier i norsk som andrespråk

Det finnes tilbud om norsk som andrespråk ved mange universiteter og høyskoler. Se nettsidene ved de ulike universiteter og høyskoler.