Hopp til hovedinnhold

Har du utdanning fra Ukraina?

På denne siden har vi samlet informasjon om hvordan du kan få godkjent utdanning fra Ukraina. Hva slags godkjenning du trenger kommer an på hva slags utdanning du har, og hva du vil bruke den til.

Sist oppdatert : 25. april 2024

Hva må du vite om godkjenning i Norge?

I Norge er noen yrker lovregulert, som betyr at det kreves en bestemt utdanning eller kvalifikasjon for å jobbe i yrket. Eksempler på slike yrker er lege, sykepleier, lærer, advokat og elektriker. Hvis du ønsker å jobbe i et lovregulert yrke i Norge, må du søke om godkjenning eller autorisasjon hos riktig myndighet.

De fleste yrker er ikke lovregulerte, som betyr at du nødvendigvis ikke trenger en godkjenning eller autorisasjon for å kunne jobbe i yrket. Eksempler på slike yrker er journalist, ingeniør, kokk og frisør. Hvis du ønsker å jobbe i et yrke som ikke er lovregulert, trenger du nødvendigvis ikke å få godkjent din utenlandske kvalifikasjon. Det kan likevel lønne seg for deg å få en godkjenning hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fordi:

  • Arbeidsgiver kan kreve eller be om godkjenning
  • Arbeidsgiver kan lettere forstå hva slags utdanning du har
  • Arbeidsgiver kan gi deg riktig i lønn og riktig type stilling

Hos oss kan du få godkjent utenlandsk høyere utdanning, utenlandsk fagskoleutdanning og få yrkesgodkjenning som lærer eller styrer og pedagogisk leder (barnehagelærer).

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Hvis du har en høyere utdanning fra Ukraina, som f.eks. Bakalavr eller Magistr, kan du søke om å få den godkjent hos oss. Vi vurderer om utdanningen din kan likestilles med en norsk grad og likestiller antall godkjennbare år. Ordningen er frivillig og ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

Hvis du har ukrainsk fagskoleutdanning som f.eks. Junior Specialist, Junior Bachelor eller Professional Junior Bachelor kan du søke om å få den godkjent hos oss. Vi vil da vurdere om den kan sammenliknes med norsk fagskoleutdanning i nivå og lengde (høyere yrkesfaglig utdanning). Fagskoleutdanning er på nivået over videregående skole og under høyere utdanning. Er du usikker på om din utdanning er på dette nivået, kan se på vår oversikt over typiske kvalifikasjoner på dette nivået. Ordningen er frivillig og ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Godkjenning som lærer i skole eller styrer og pedagogisk leder i barnehage

Hvis du er utdannet som lærer eller barnehagelærer i Ukraina og vil jobbe som lærer eller styrer og pedagogisk leder i Norge, må du få yrkeskvalifikasjonen din godkjent av oss før du kan få fast stilling i disse yrkene. Dette er fordi lærer i grunnskole, og styrer og pedagogisk leder i barnehage er lovregulerte yrker. Her kan du lese mer om hvordan du kan søke:

Du trenger ikke godkjenning hvis du vil jobbe i yrker som ikke er regulerte i norsk skole eller barnehage. Dette kan for eksempel være logoped, spesialpedagog, miljøarbeider eller assistent i skole og barnehage.

Raskere svar om godkjenning av utenlandsk utdanning

Har du fått et jobbtilbud og kan ikke vente på saksbehandlingstiden? Da er følgende alternativer aktuelle for deg:

Merk at disse tjenestene kun kan brukes av de som har utenlandsk høyere utdanning, og ikke de som har utenlandsk fagskoleutdanning, fag- og yrkesopplæring eller for ansettelse av lærere/barnehagelærere.

Videregående utdanning fra Ukraina

Det finnes ingen godkjenningsordninger for studierettet videregående utdanning fra Ukraina. For informasjon om hvordan du kan oppnå generell studiekompetanse i Norge med utdanning fra Ukraina, se landsidene til Samordna opptak om Ukraina.

Videregående fag- og yrkesopplæring fra Ukraina

Hos HK-dir godkjenner vi kun utenlandsk videregående fag- og yrkesopplæring fra enkelte land og i enkelte yrker. Ukraina er ikke en del av ordningen. Hvis du er kvalifisert til å jobbe i et yrke som ikke er lovregulert, er det uansett ikke obligatorisk med godkjenning. Derfor kan det holde med å vise oversatte utdanningsdokumenter til arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver krever et norsk fagbrev, kan fylket du tilhører veilede deg om mulighetene.

Studere i Norge

Planlegger du å studere i Norge? Du trenger ikke å søke på godkjenning hos oss for å søke opptak til studier. Først og fremst må du oppfylle kravet om generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU), for å kunne søke på høyere utdanning i Norge. Deretter kan du søke direkte til:

  • Samordna opptak for fagskoleutdanning, årsstudium, bachelorgrad eller profesjonsutdanning
  • Direkte til universitet/høgskoler for master- og doktorgrad

Du må også oppfylle krav til språkferdigheter eller andre spesielle opptakskrav. Gå til Samordna opptak sine hjemmesider for mer informasjon om opptakskrav.