Hopp til hovedinnhold

Turbovurderinger for arbeidsgivere

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilbyr to typer turbovurderinger. Den ene er rettet mot arbeidsgivere, den andre mot universiteter og høyskoler.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Turbovurdering for arbeidsgivere som har jobbsøkere eller ansatte med utenlandsk høyere utdanning.

Denne tjenesten kan hjelpe arbeidsgivere med å forstå utenlandske utdanningsdokumenter.

Vurderingen kan brukes av arbeidsgivere som av ulike grunner trenger å vite mer om ansattes eller søkeres høyere utenlandske utdanning. Det kan for eksempel være i forbindelse med ansettelser eller ved lønnsplassering. Tjenesten gir en kort vurdering av omfanget og nivået på den utenlandske høyere utdanningen og om den normalt kan likestilles med en norsk grad.

Om vurderingen

Vi utarbeider en kort vurdering som beskriver:

 • om utdanningen er godkjent i utdanningslandet
 • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet
 • hvilket fagområde utdanningen er tatt innen

Direktoratet vurderer bare fullførte høyere utdanninger (utdanninger på universitets- og høyskolenivå). Viunderstreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak, men en uttalelse som skal være til hjelp for arbeidsgivere.

Enkeltpersoner kan søke generelle godkjenning av sin utenlandske høyere utdanning. Disse sakene har en mer omfattende saksbehandling og det fattes et juridisk bindende vedtak. Les mer om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Begrensninger i tilbudet

Bedrifter som tilbyr rekrutterings- og bemanningstjenester omfattes ikke av ordningen.

Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.

Direktoratet kontrollerer ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen i denne vurderingen. Vi vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte. Det er arbeidsgivers oppgave å vurdere om søkeren har de rette faglige forutsetninger til jobben.

Enkeltpersoner kan ikke benytte seg av turbovurdering av egen utdanning, men har anledning til å søke om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Høyere utdanning fra alle land blir vurdert, bortsett fra følgende land:

 • Afghanistan
 • Den demokratiske republikk Kongo
 • Irak
 • Jemen
 • Liberia
 • Libya
 • Sierra Leone
 • Somalia

Vi har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen).--NB: Trenger lenke--

Turbovurderingen omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker. Disse krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.

Vi vurderer ikke norsk utdanning.

Send oss en forespørsel

Alle forespørsler om turbovurderinger må sendes inn via Råd- og turboportalen. Innloggingen bruker ID-porten.

Den som er registrert som administrerende direktør/daglig leder må logge seg på når en ny virksomhet skal opprette profil i portalen. Se veiledning for innlogging første gang.

Fremgangsmåte for å sende forespørsel:

 1. Gå til skjemaer og velg turbovurdering.
 2. Fyll ut skjemaet og last opp relevante utdanningsdokumenter: vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for alle gradene som skal vurderes.*
 3. Legg ved oversettelse av utdanningsdokumentene.*
 4. Send inn forespørselen. Det må fylles ut ett skjema per søker som har en utdanning dere ønsker å få vurdert.

* Husk at alle personopplysninger skal være sladdet før dokumentene blir lastet opp.

Hva skjer nå?

Vi sender deg en kvittering som bekrefter at vi har mottatt forespørselen.

Vurderingen vil normalt være ferdigstilt og sendt deg per e-post innen fem virkedager. Forespørselen vil i tillegg bli synlig i portalen.

Dersom forespørselen mangler dokumentasjon eller hvis vi trenger lengre tid for å ferdigstille vurderingen, vil du få informasjon om det.