Hopp til hovedinnhold

For deg som veileder noen med utenlandsk utdanning

Denne siden er for deg som jobber med å veilede personer med utenlandsk utdanning å komme inn på det norske arbeidsmarkedet.

Sist oppdatert : 23. mai 2024

Jobber du for eksempel i Nav, som programrådgiver, flyktningkonsulent, som karriereveileder eller i voksenopplæringen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg.

Opplæring om godkjenning av utenlandsk utdanning

I samarbeid med Integrerings- og mangoldsdirektoratet (IMDi) har vi laget korte videoer, refleksjonsspørsmål og informasjonsskriv om godkjenning av utenlandsk utdanning. Bruk gjerne disse for å lære mer om temaet.

Introduksjonsvideo

Har den du veileder utdanning fra Ukraina?

Webinarer

Vi arrangerer jevnlig webinarer som kan være nyttig både for deg som veileder og for personene du veileder.

Har du innspill til aktuelle temaer for webinarer, ta kontakt med oss!

Følg oss gjerne også på LinkedIn eller på Facebook og abonner på nyhetsbrev fra oss.

Fra NOKUT til HK-dir

NOKUT hadde tidligere ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge. 1. januar 2023 ble oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og er samlokalisert med Samordna Opptak i divisjon for godkjenning og opptak.

Godkjenningsordningene og oppgavene er de samme som før og tidligere vedtak fra NOKUT gjelder fortsatt.

Sjekkliste – søke om godkjenning

Skal søknaden til oss og trenger man godkjenning? Vi har laget en sjekkliste for hva som er viktig å tenke på når du skal veilede en person med utenlandsk utdanning.

Nettsider og ressurser

Nedenfor finner du en liste over nyttige ressurser og verktøy du kan benytte deg av når du veileder.

På våre nettsider kan du finne følgende ressurser:

  • Yrkesliste og bransjeliste – En oversikt over lovregulerte yrker med kontaktinformasjon til ansvarlig godkjenningsmyndighet
  • GSU-listen (generell studiekompetanse) - Generell studiekompetanse for utenlandske søkere (GSU) – for deg som skal veilede om opptak til høyere utdanning.
  • Landdatabase – Informasjon om utdanningssystemet til andre land. Merk at siden ikke er helt komplett og noen land ikke har oppdatert informasjon. Vi jobber med å oppdatere dette.

Vi anbefaler også følgende ressurs på andre nettsider.