Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2020: Uformell læring i arbeidslivet

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020RapportTilhører rapportserie: Nei

I rapporten presenterer vi resultater om uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Ane Mathea Bjønness-Ekerheim
Publisert:28.04.2022

Sammendrag

Rapporten handler om sysselsattes læringsmuligheter i jobben, og om krav til læring i jobben. Undersøkelsen viser at:

  • 82 prosent av arbeidstakerne i 2020 opplevde å ha gode muligheter til læring gjennom sitt daglige arbeid. Andelen er høyest blant sysselsatte med høyt utdanningsnivå, offentlig ansatte, sysselsatte med stabil tilknytning til arbeidslivet, heltidsarbeidende og ansatte i store virksomheter.
  • 71 prosent opplever at de stadig må lære seg noe nytt eller sette seg inn i nye ting i jobben. Andelen av høyest blant høyt utdannede, offentlig ansatte, de som jobber deltid og de som ikke har innvandret.
  • 64 prosent har både gode læringsmuligheter og store krav til læring i jobben, og har læringsintensivt arbeid.