Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Livslang læring 2020: Uformell læring i arbeidslivet

Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020RapportTilhører rapportserie: Nei

I rapporten presenterer vi resultater om uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Magnus Fodstad Larsen
Forfattere:Ane Mathea Bjønness-Ekerheim
Publisert:28.04.2022

Rapporten handler om sysselsattes læringsmuligheter i jobben, og om krav til læring i jobben. Undersøkelsen viser at:

  • 82 prosent av arbeidstakerne i 2020 opplevde å ha gode muligheter til læring gjennom sitt daglige arbeid. Andelen er høyest blant sysselsatte med høyt utdanningsnivå, offentlig ansatte, sysselsatte med stabil tilknytning til arbeidslivet, heltidsarbeidende og ansatte i store virksomheter.
  • 71 prosent opplever at de stadig må lære seg noe nytt eller sette seg inn i nye ting i jobben. Andelen av høyest blant høyt utdannede, offentlig ansatte, de som jobber deltid og de som ikke har innvandret.
  • 64 prosent har både gode læringsmuligheter og store krav til læring i jobben, og har læringsintensivt arbeid.