Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Livslang læring 2019: Deltakelse i formell videreutdanning

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette notatet handler om voksnes deltakelse i formell utdanning og videreutdanning fra 2008-2019 og baserer seg på resultater fra Lærevilkårsmonitoren (LVM).

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pia Elisabeth Ianke
Publisert:23.06.2021

Lærevilkårsmonitoren er en spørreundersøkelse gjennomført av SSB på oppdrag for Kompetanse Norge som del av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) hvert år.

I 2019 var det 15 prosent av befolkningen i alderen 22-59 år som hadde deltatt i formell utdanning i løpet av de siste 12 månedene. Litt mer enn halvparten av dem tok utdanningen som videreutdanning. Det vil si at de har hatt en lengre opphold i sine studier etter 19 års alder, eller er over 34 år. Deltakelsen har holdt seg stabil de siste årene.

Åtte av ti voksne i utdanning tok utdanningen i form at tradisjonell, stedbasert undervisning. Andelen som tar nettbasert utdanning er høyere blant videreutdanningsdeltakerne enn blant de øvrige deltakerne.