Hopp til hovedinnhold

Livslang læring 2019: Deltakelse i formell videreutdanning

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette notatet handler om voksnes deltakelse i formell utdanning og videreutdanning fra 2008-2019 og baserer seg på resultater fra Lærevilkårsmonitoren (LVM).

Utgiver:Kompetanse Norge
Forfattere:Pia Elisabeth Ianke
Publisert:23.06.2021

Sammendrag

Lærevilkårsmonitoren er en spørreundersøkelse gjennomført av SSB på oppdrag for Kompetanse Norge som del av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) hvert år.

I 2019 var det 15 prosent av befolkningen i alderen 22-59 år som hadde deltatt i formell utdanning i løpet av de siste 12 månedene. Litt mer enn halvparten av dem tok utdanningen som videreutdanning. Det vil si at de har hatt en lengre opphold i sine studier etter 19 års alder, eller er over 34 år. Deltakelsen har holdt seg stabil de siste årene.

Åtte av ti voksne i utdanning tok utdanningen i form at tradisjonell, stedbasert undervisning. Andelen som tar nettbasert utdanning er høyere blant videreutdanningsdeltakerne enn blant de øvrige deltakerne.