Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Livslang læring 2020: Hovedtall om voksnes deltakelse i utdanning og opplæring

RapportTilhører rapportserie: Ja

Lærevilkårsmonitoren 2020 ble gjennomført i første kvartal i 2020, og midt i datainnsamlingsperioden stengte Norge ned på grunn av korona. Det betyr at resultatene fra undersøkelsen verken viser situasjonen før korona, eller i fullt monn fanger opp eventuelle endringer som har skjedd som følge av korona.

Utgiver:Kompetanse Norge
Publisert:24.06.2021

Undersøkelsen viser en svak økning i antall deltakere i ikke-formell opplæring fra 2019 til 2020. Totalt hadde 41 prosent av voksne mellom 22-66 år deltatt i ikke-formell opplæring som kurs eller konferanser i jobb eller på fritiden i løpet av de siste 12 månedene. Flest har deltatt i nettbaserte opplæringstiltak. Deltakelsen i formell utdanning har ligget stabilt. 16 prosent hadde i første kvartal 2020 deltatt i formell utdanning i løpet av de siste 12 månedene, hvorav halvparten i videreutdanning. Av de som jobber har 22 prosent bedt arbeidsgiver om å få delta i opplæring eller utdanning i løpet av det siste året, mens 39 prosent har fått tilbud om opplæring eller utdanning fra sin arbeidsgiver.