Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer og verktøy for ansvarlig internasjonalt kunnskapssamarbeid

7. Litteratur og ressurser

Akademisk frihet

Forskningsetikk

Åpen forskning og deling

Åpen data-direktivet (2018)- gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og videre bruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett er under behandling. Dette vil også påvirke data som publiseres i forbindelse med offentlig finansiertforskning.

Risikostyring ved institusjonen

Informasjonssikkerhet

Eksportkontroll

Ansatte og studenter

Ansatte og studenter i utlandet

Partnerskap på forskningsfeltet

Avtaler på høyere utdannings- og forskningsfeltet

Rapporter, veiledere, policy-dokument og stortingsmeldinger

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren (2021) Kontroll med kunnskapsoverføring (notat)

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) Veileder for risikostyring

Gåsemyr, Hans Jørgen, Kristin Fjæstad og Malin Elisabeth Tvedt Hogstad (2022) Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner møter i internasjonalt samarbeid. NUPI-rapport 6 (2022).

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2020) Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder for personellsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veileder i sikkerhetsstyring

Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiet og Næringslivets sikkerhetsråd (2017) Veileder for sikkerhet ved ansettelsesforhold. Før, under og ved avvikling.

Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid fra utvalgte land, EU og OECD

EU-kommisjonen, Directorate-General for Research and Innovation (2022) Tackling R&I Foreign Interference. Staff Working Document.