Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning 2022

Risiko- og tilstandsvurderingRapportTilhører rapportserie: Nei

Årets risiko- og tilstandsrapport presenterer status for og endringer i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Publisert:17.06.2022

Rapporten gir først en oversikt over statusen for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i universitets- og høgskolesektoren – hvor langt er de 28 institusjonene og virksomhetene har kommet i dette arbeidet. Statusdrøftelsene danner deretter grunnlaget for vurderinger av (i) risiko i sektoren for brudd på informasjonssikkerheten og krenkelser av personvernet, og (ii) sektorens etterleve av «Kunnskapsdepartementets policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning».

Vi vurderer i tillegg mulighetene for at målene om informasjonssikkerhet og personvern i «Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, 2021-2025» kan nås.

Til slutt gis enkelte anbefalinger for hvordan arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern i sektoren kan styrkes.