Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende digitale ferdigheter i befolkningen

StatistikkTilhører rapportserie: Nei

Hva kan vi si om nivået på befolkningens grunnleggende digitale ferdigheter, og hvordan har ferdighetene utviklet seg de siste ti årene?

Utgiver:Kompetanse Norge
Publisert:19.08.2019

Sammendrag

For å måle befolkningens grunnleggende digitale ferdigheter, har vi sikret et representativt utvalg av befolkningen til å svare på en undersøkelse om deres erfaring med ulike digitale oppgaver og tjenester. Totalt har de rapportert om mengden erfaring de har med 41 ulike digitale oppgaver og tjenester som er presentert i detalj under Befolkningens erfaring med grunnleggende digitale oppgaver og tjenester. Avhengig av samlet erfaring ble den enkelte respondent kategorisert som enten ikke-bruker av digitale verktøy, svak bruker, middels bruker eller sterk bruker. Det innebærer at mengde erfaring og ferdigheter likestilles i denne framstillingen. En nærmere beskrivelse av hvordan vi har utarbeidet målet på digitale ferdigheter kan lese mer om over.