Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Befolkningens erfaring med grunnleggende digitale oppgaver og tjenester

StatistikkTilhører rapportserie: Nei

Det er store forskjeller i erfaring når det gjelder bruk av mobil- og smarttelefon, samtidig som det generelt er mye erfaring med bruk av internett.

Utgiver:Kompetanse Norge
Publisert:27.11.2018

Det er en utfordring å måle befolkningens digitale ferdigheter gjennom å spørre dem om hvordan de selv opplever at de mestrer en bestemt oppgave eller tjeneste. Egen vurdering vil være subjektiv og variere i forhold til hvem man sammenlikner seg med når man svarer. Respondentene i denne undersøkelsen ble derfor spurt om mengden erfaring med ulike digitale oppgaver og tjenester i stedet for. Til sammen ble de stilt 41 spørsmål innenfor temaene mobiltelefoni, internett, e-post, netthandel- og betaling, sosiale medier, programvare og tekst- og tallbehandling. Mulige svaralternativer gikk fra ingen erfaring til stor erfaring, i tillegg til vet ikke/ikke aktuelt. De som svarte vet ikke/ikke aktuelt er utelatt fra framvisningen som følger og gjør at antall respondenter varierer noe fra spørsmål til spørsmål.