Hopp til hovedinnhold

Befolkningens erfaring med grunnleggende digitale oppgaver og tjenester

StatistikkTilhører rapportserie: Nei

Det er store forskjeller i erfaring når det gjelder bruk av mobil- og smarttelefon, samtidig som det generelt er mye erfaring med bruk av internett.

Utgiver:Kompetanse Norge
Publisert:27.11.2018

Sammendrag

Det er en utfordring å måle befolkningens digitale ferdigheter gjennom å spørre dem om hvordan de selv opplever at de mestrer en bestemt oppgave eller tjeneste. Egen vurdering vil være subjektiv og variere i forhold til hvem man sammenlikner seg med når man svarer. Respondentene i denne undersøkelsen ble derfor spurt om mengden erfaring med ulike digitale oppgaver og tjenester i stedet for. Til sammen ble de stilt 41 spørsmål innenfor temaene mobiltelefoni, internett, e-post, netthandel- og betaling, sosiale medier, programvare og tekst- og tallbehandling. Mulige svaralternativer gikk fra ingen erfaring til stor erfaring, i tillegg til vet ikke/ikke aktuelt. De som svarte vet ikke/ikke aktuelt er utelatt fra framvisningen som følger og gjør at antall respondenter varierer noe fra spørsmål til spørsmål.