Hopp til hovedinnhold

Treårsevaluering - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

1. Introduksjon

Den nasjonale forskerskolen i kunstnerisk utviklingsarbeid ble etablert i 2018 som et samarbeid mellom det daværende Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) [1] Norges musikkhøgskole, Kunst-høgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Forskerskolen er rettet mot stipendiater knyttet til program som fører fram til ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid. Formålet er å gi stipendiater innføring imetode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid.

Et eget styre har ansvar for det faglige innholdet og kvaliteten på opplærings-tilbudet. Styret består av representanter fra institusjonene med ph.d.-programmer og en representant fra stipendiatene [2]. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) har det økonomiske og administrative ansvaret for opplæringstilbudet [3].

Styret har vedtatt at undervisningstilbudet skal kvalitetssikres gjennom faste årlige, treårige og seksårige evalueringer. Målet med evalueringene er å vurdere kvaliteten og hvorvidt forskerskolen har lykkes med å nå egen målsetning, slik som omtalt i beskrivelse av opplæringstilbudet fastsatt av styret (17.06.2019).

Evalueringene skal også resultere i råd til forbedringer. I 2022-2023 ble den første treårsevalueringen gjennomført, med professor Efva Lilja som ekstern fagfelle.

I dette notatet beskriver vi evalueringsprosessen og oppsummerer de viktigste vurderingene og anbefalingene fra den eksterne fagfellen. Vi presenterer også styrets anbefalinger når det gjelder videreutvikling av undervisningstilbudet og den nasjonale forskerskolen som helhet. Før vi oppsummerer funn fra evalueringen, gis en kort introduksjon til Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid, bakgrunnen for opprettelsen av forskerskolen og etableringen av ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid i 2018.