Hopp til hovedinnhold

Treårsevaluering - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette notatet presenterer treårsevalueringen av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Målsetningen med evalueringene er å vurdere kvaliteten på forskerskolens undervisningstilbud, og komme med råd til forbedringer.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
ISSN:2703-9110
Forfattere:Linda Herfindal Lien, Ingrid Milde
Publisert:25.05.2023