Hopp til hovedinnhold

Nettside under konstruksjon

Nettside under konstruksjon

hkdir.no fylles fortsatt med innhold og funksjonalitet. Du vil derfor oppleve at noe innhold fortsatt befinner seg på andre nettsteder, at det mangler eller at det er funksjonalitet som ikke virker 100%. Ta kontakt med oss på post@hkdir.no hvis du savner innhold.

Treårsevaluering - Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

NotatTilhører rapportserie: Nei

Dette notatet presenterer treårsevalueringen av Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid. Målsetningen med evalueringene er å vurdere kvaliteten på forskerskolens undervisningstilbud, og komme med råd til forbedringer.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Redaktør:Ragnhild Tungesvik
ISSN:2703-9110
Forfattere:Linda Herfindal Lien, Ingrid Milde
Publisert:25.05.2023