Hopp til hovedinnhold

Digital omstilling

Vi skal bidra til digital omstilling av universitet- og høyskolesektoren.

Handlingsplan for digital omstilling

Vi har utarbeida ein handlingsplan for digital omstilling i høgare utdanning og forsking.

Samstyringsmodell for digitalisering

Det er etablert en samstyringsmodell som skal bidra til realisering av strategi og handlingsplan for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse for gjeldende sektormål.

Etatsgruppe for digital transformasjon

Kunnskapsdepartementet har etablert en etatsgruppe som skal bidra til felles utviklingsretning for nyskapende digitale brukerreiser i utdanningssektoren.

Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF)

Kunnskapssektorens datafelleskap skal sørge for tryggere, enklere og bedre deling av data.

Kartlegging av UH-sektorens arbeid med digital omstilling

Vi har gjennomført en tilstandskartlegging av universitets- og høyskolesektorens arbeid med digital omstilling.