Hopp til hovedinnhold

Samstyringsmodell for digitalisering

Det er etablert en samstyringsmodell som skal bidra til realisering av strategi og handlingsplan for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse for gjeldende sektormål. Samstyringsmodellen skal sikre styring, innflytelse og brukerinvolvering fra institusjonene. Modellen ble revidert høsten 2022, endringene innføres i 2023 i et tett samarbeid mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Sikt.

Digitaliseringsstyret

Digitaliseringsstyret er øverste nivå i samstyringsmodellen. Styret har ansvar for medvirkning, samarbeid og strategiske vurderinger.

Porteføljestyrer

Porteføljestyrene styrer hver sine produktområder, herunder prioriteringer, igangsetting og oppfølging av felles initiativ.