Hopp til hovedinnhold

Porteføljestyrer

Porteføljestyrene styrer hver sine produktområder, herunder prioriteringer, igangsetting og oppfølging av felles initiativ.

Sist oppdatert : 28. oktober 2023

Det øverste nivået i samstyringsmodellen er Digitaliseringsstyret. Under Digitaliseringsstyret er det etablert tre porteføljestyrer:

  • utdanning og administrasjon
  • forsknings- og kunnskapsressurser
  • data og infrastruktur

Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen i universitets- og høgskolesektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammer som blir gitt av Digitaliseringsstyret.