Hopp til hovedinnhold

Etatsgruppe for digital transformasjon

Kunnskapsdepartementet har etablert en etatsgruppe som skal bidra til felles utviklingsretning for nyskapende digitale brukerreiser i utdanningssektoren.

Sist oppdatert : 8. mars 2024

Om etatsgruppen

HK-dir og Utdanningsdirektoratet har fått i felles oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å etablere og drive Etatsgruppe for digital transformasjon i utdanningssektoren.

Etatsgruppen skal bidra til at utdanningssektoren har en felles utviklingsretning for nyskapende digitale brukerreiser som går på tvers av flere virksomheters ansvarsområde, og som understøtter sektormål og digitaliseringsstrategiene for sektoren.

Ved å etablere en gruppe på toppledernivå på tvers av virksomheter for å diskutere felles strategisk retning og et veikart for tiltak og prioritert utvikling, kan den digitale tjenesteutviklingen bli mer samordnet og effektiv.

Medlemmer i etatsgruppen

  • Sveinung Skule, leder av etatsgruppen i inneværende periode (Direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)
  • Morten Rosenkvist (Direktør, Utdanningsdirektoratet)
  • Terje Mørland (Divisjonsdirektør, Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør)
  • Annemarie Bechmann Hansen (Direktør, Statped)
  • Thrine Kallseter (Avdelingsdirektør, NOKUT)
  • Kjetil Moen (Direktør, Lånekassen)
  • Jens Nørve (Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet)
  • Synneve M. Bottolfs (Utredningsleder, Kunnskapsdepartementet)– observatør

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet samarbeider om sekretariatsfunksjonen. De to direktoratene bytter årlig på å lede etatsgruppen.

Møter i etatsgruppen

Etatsgruppen ble etablert i juni 2023 og legger opp til jevnlige møter gjennom året. Denne siden blir oppdatert med mer informasjon etter hvert som gruppens arbeid skrider frem.

Mandat for etatsgruppen