Hopp til hovedinnhold

Kartlegging av UH-sektorens arbeid med digital omstilling

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gjennomført en tilstandskartlegging av universitets- og høyskolesektorens arbeid med digital omstilling.

Sist oppdatert : 13. februar 2024

Kartleggingen ble gjennomført for første gang i 2023, og formålet er å fremskaffe kunnskap som skal gi institusjonene og Kunnskapsdepartementet en helhetlig oversikt over arbeidet med digital omstilling i sektoren og gi grunnlag for nye prioriteringer og revisjon av strategi og handlingsplan.

Det er et mål å gjennomføre kartleggingen jevnlig, for å følge endring og utvikling over tid.

Kartleggingsskjema og andre datakilder

HK-dir sendte 13. september 2023 kartleggingsskjema til postmottak ved alle universiteter og høgskoler underlagt Kunnskapsdepartementet.

Skjemaet setter søkelys på institusjonenes aktiviteter, strategier, planer og kapasitet på digitaliseringsområdet. Ledere og medarbeidere med roller i virksomhetens arbeid med digitalisering, vil være naturlig å involvere i besvarelsen av skjemaet. Svarfrist var 6. oktober 2023.

Andre datakilder

Kartleggingsskjemaet utgjør en av flere datakilder i tilstandskartleggingen. Vi gjennomfører også utdypende intervju med utvalgte institusjoner. I tillegg benytter vi oss av andre datakilder.

Eksempler på dette er SSB-data om digitalisering i offentlig sektor, utdypende intervju med utvalgte institusjoner, gjennomgang av institusjonenes årsrapporter og utviklingsavtaler samt annen foreliggende kunnskap (som for eksempel studiebarometeret og underviserundersøkelsen).

Hva skjer når?