Hopp til hovedinnhold

Invitasjon til skriftlige innspill til kompetansereform for arbeidslivet

Kompetansereformutvalget ber om innspill som kan bidra til kompetansereform for arbeidslivet.

Sist oppdatert : 4. desember 2023

Send inn innspill

Forslaget til kompetansereform skal bidra til kompetanseutvikling for grønn omstilling, økt innovasjons- og konkurransekraft og gode offentlige velferdstjenester. Reformen skal bidra til å redusere rekrutteringsutfordringer og forhindre frafall fra arbeidslivet som følge av manglende kompetanse. Arbeidet i utvalget skal favne offentlig og privat sektor, alle grupper i arbeidslivet og alle utdanningsnivå.

Utvalget ønsker innspill som kan bidra til forslag i tråd med innretningen mandatet skisserer.

Fristen for innsending av innspill er 1. februar 2024.

Aktuelle punkter utvalget skal se på er:

  • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge.
  • Hvordan legge til rette for at det utvikles kostnadseffektive utdannings-/kompetanseutviklingsmuligheter av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
  • Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning, herunder tiltak for å mobilisere grupper som deltar lite i kompetanseutvikling.
  • Hvordan kan de tre partene legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
  • Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?

Innspillene sendes til post@hkdir.no med emnet «Innspill til kompetansereformutvalget».

Om Kompetansereformutvalget

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede en kompetansereform for arbeidslivet. Utvalget består av representanter for partene i arbeidslivet. De skal utrede hvordan partene i arbeidslivet og myndighetene sammen kan legge bedre til rette for omstilling og læring i arbeidslivet, gitt overordnede mål om høy stabil sysselsetting, å motvirke økende ulikhet og sikre kompetansen arbeidslivet trenger.

Kontakt oss

Kompetansereformutvalget

Sekretariat

E-post:kompetansereform@hkdir.no