Hopp til hovedinnhold

Kompetansereformutvalget

Kompetansereformutvalget skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet.

Sist oppdatert : 11. juni 2024

Kompetansereformutvalget ble nedsatt av Kongen i statsråd 20. juni 2023 og skal legge fram sin rapport 31. oktober 2024. Utvalget har fått som mandat å utrede hvordan de tre partene kan legge bedre til rette for omstilling og læring i arbeidslivet, gitt overordnete mål om høy stabil sysselsetting, å motvirk økende ulikhet og sikre kompetansen arbeidslivet trenger.

Innspill til Kompetansereformutvalget

Kompetansereformutvalget arrangerte et digitalt innspillsmøte tirsdag 12. desember 2023. Utvalget inviterte utvalgte aktører fra offentlige og private virksomheter, organisasjoner og utdanningssektoren til å dele sine erfaringer med kompetanseutvikling i arbeidslivet. Utvalget inviterte til innspill til både utfordringer og konkrete forslag til løsninger.

Det er fortsatt anledning til å sende inn skriftlige innspill. Se invitasjon på utvalgets nettside: Invitasjon til skriftlige innspill til kompetansereform for arbeidslivet.

Eventuelle spørsmål angående innspillsmøtet sendes til sekretariatet på epost kompetansereform@hkdir.no

Mottatte innspill

Møteplan 2024

Utvalget

Utvalget er satt sammen av de åtte hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Dag Terje Andersen leder utvalget.

12 kvinner og menn står oppstil mens de smiler mot kamera. Personene på første rad sitter, mens de på andre rad står.

Besøk av statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel på utvalgets møte 22. november. På bildet foran fra venstre: Trond Bergene, Kristine Bettum, Eli-Karin Flagtvedt, Turid Semb og Joakim Østbye. Bak fra venstre: Trude Tinnlund, Lizzie Ruud Thorkildsen, Dag Terje Andersen, Oddmund Løkensgard Hoel, Margrethe Marstrøm Svensrud, Gro Øien og Bjarte Rørmark.

Medlemmer av utvalget

Sekretariat

HK-dir skal ivareta sekretariatsfunksjonen til utvalget.

Kontakt oss

Kompetansereformutvalget

Sekretariat

E-post:kompetansereform@hkdir.no