Arrangement

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Karriereveiledning og utdanningsvalg
Se tidligere arrangementer
Søk etter arrangement
Seminar
8. feb. 2023
11:00
- 10. feb. 2023
14:15
Påmeldingsfrist: Ingen påmeldingsfrist
Digitalt møte
14. feb. 2023
14:00
- 15. feb. 2023
15:00
Påmeldingsfrist: Ingen påmeldingsfrist
Webinar
16. feb. 2023
14:00
- 16. feb. 2023
15:30
Påmeldingsfrist: 1. feb. 2023
Webinar
22. feb. 2023
09:30
- 22. feb. 2023
12:00
Seminar
14. mar. 2023
17:00
- 14. mar. 2023
19:00
Påmeldingsfrist: 22. feb. 2023
Konferanse
13. mar. 2023
09:00
- 15. mar. 2023
17:00
Seminar
18. apr. 2023
10:00
- 18. apr. 2023
14:00
Seminar
8. mai 2023 - 10. mai 2023
Møte
1. jun. 2023
12:30
- 1. jun. 2023
15:30
Påmeldingsfrist: 1. mar. 2023 12:00
Seminar
12. aug. 2023 - 19. aug. 2023
Seminar
6. sep. 2023
10:00
- 8. sep. 2023
16:00
Påmeldingsfrist: 1. okt. 2023
Konferanse
25. okt. 2023
10:00
- 27. okt. 2023
16:00
Seminar
1. nov. 2023
10:00
- 1. nov. 2023
14:00
Vis mer