Hopp til hovedinnhold

Jeg skal studere i utlandet

Når du velger studier i utlandet, er det viktig at du forsikrer deg om utdanningen du ønsker å ta vil bli godkjent i Norge. Her gir vi deg noen tips på veien.

Sist oppdatert : 23. februar 2024

Husk at det er du som har ansvaret for å finne ut om utdanningen du ønsker å ta i utlandet krever en godkjenning når du kommer tilbake.

Hvis yrket du ønsker å jobbe i er lovregulert i Norge, er det krav om godkjenning eller autorisasjon for å kunne jobbe i dette yrket. Du må derfor finne ut av hva som må til for å få lov til å jobbe i dette yrket i Norge, og sørge for at den utenlandske utdanningen kvalifiserer for et tilsvarende yrket i Norge.

Er utdanningen godkjent som høyere utdanning i det landet du skal studere?

Før du velger hvilket studium i utlandet du skal søke på, er det viktig at du er klar over at ikke all utdanning fra utlandet blir godkjent i Norge.

Det er derfor viktig at du:

  • Sjekker om lærestedet og/eller programmet er godkjent som høyere utdanning i det landet hvor du skal ta utdanningen. Dette kan du gjøre ved å sjekke på nettsidene til myndighetene i det landet du skal studere.
  • Undersøke hvordan vi vanligvis godkjenner høyere utdanning fra det landet der du ønsker å studere. Du kan ikke søke oss om en forhåndsgodkjenning av studiet ditt, men du kan undersøke selv ved å ta i bruk verktøyene nedenfor.

Du finner også flere nyttige nettsteder nederst på denne siden, under Relatert informasjon.

Får du studiestøtte for første år av en bachelorgrad i utlandet?

Lånekassen gir støtte til første året av en bachelorutdanning, selv om dette året ikke alltid tilsvarer utdanning på bachelorgradsnivå i Norge. Les mer om dette på Lånekassens nettsider.

Hvis dette gjelder utdanningen du tar, er det ikke er sikkert at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse godkjenner dette året som likestilt med norsk utdanning på bachelorgradsnivå.

Ved generell godkjenning vurderer direktoratet den utenlandske utdanningen mot den norske gradsstrukturen, det vil si om den tilsvarer en norsk bachelorgrad, og gir uttelling i studiepoeng.