Hopp til hovedinnhold

Søk godkjenning av fag- og yrkesopplæring på videregående nivå

For deg som skal søke om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring på videregående nivå (fag-/svennebrev). Husk å sett deg inn i hva du trenger for å søke før du sender inn søknaden (dokumentasjonskrav).

Om godkjenningen

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har fullført fag - og yrkesopplæring fra Danmark, Estland, Island, Latvia, Litauen, Polen eller Tyskland.

Hva må du laste opp?

Disse dokumentene trenger vi fra deg.

Slik søker du

Send inn søknad om godkjenning av din fag- og yrkesopplæring.

Sjekk status på søknad

Om behandling av din søknad og når du får svar.

Yrkes- og bransjeliste

Se hvilke yrker som er lovregulerte og krever godkjenning.