Hopp til hovedinnhold

Om godkjenning av fag- og yrkesopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vurderer utenlandsk fag- og yrkesopplæring på videregående nivå opp mot norsk yrkeskompetanse med og uten fag/svennebrev. Det er det faglige innholdet i opplæringen som avgjør hvilket norsk lærefag din kvalifikasjon skal vurderes opp mot.

Sist oppdatert : 14. mars 2024

Om godkjenningsordningen

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har fullført fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland.

Opplæringen kan vurderes opp mot sluttkompetanse innen følgende norske lærefag:

Godkjenningsordningen vil utvides til flere land og yrker etter hvert. Informasjon om dette vil da bli publisert på nettsidene våre.

Har du mesterbrev? Mesterbrev er en høyere yrkesfaglig utdanning, og mester er en lovbeskyttet tittel i Norge. Det er kun Mesterbrevnemda som kan godkjenne utenlandske mesterbrev.

Hva er norsk fag- og yrkesopplæring?

Fag – og yrkesopplæring er yrkesfaglig utdanning på videregående skole som leder til en yrkeskompetanse. Det er to hovedformer for yrkeskompetanse:

 1. Hovedmodellen med to år i skole etterfulgt av to års læretid i bedrift (finnes avviksfag) og som avsluttes med en fag– eller svenneprøve
 2. Et tre-årig skoleløp som elev med praksisperioder i bedrift og som avsluttes uten fag – eller svenneprøve.

Hvorfor skal jeg søke godkjenning?

 • En godkjenning kan være til hjelp når du skal søke jobb.
 • Du kan bruke en godkjenning i lønnsforhandlinger.
 • Du kan bruke godkjenningen videre i Sentral godkjenning (dibk.no).
 • Du skal søke mesterbrev, som forutsetter at du har et godkjent fag- eller svennebrev fra utlandet.
 • Du vil kunne telle som faglært inn i offentlige anbud.

Det er gratis å søke om godkjenning. Du må selv betale for oversettelse av dokumenter.

Om vår godkjenning

Dette er en godkjenningsordning for deg som har oppnådd fag- eller svennebrev eller annen fag- og yrkesopplæring på videregående nivå i et av landene som kan søke til ordningen.

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring innebærer en faglig godkjenning. Det betyr at vi kartlegger opplæringen din og sammenligner den i nivå, omfang (lengde) og faglig innhold med den opplæringen i det aktuelle norske lærefaget. Disse vurderingene gjøres etter Opplæringslova § 3-4 a (lovdata.no).

Minstekrav for å få godkjenning

 1. At kvalifikasjonen er formell og er utstedt av en ansvarlig myndighet.
 2. At kvalifikasjonen er basert på sluttført opplæring, der varigheten/lengden er minst 3 år og at minst ett av disse årene er praktisk opplæring.
 3. At de faglige kunnskapene, kompetansene og ferdighetene som oppnås i den utenlandske kvalifikasjonen er vesentlig lik det faglige innholdet i opplæringen i det tilsvarende norske lærefaget.

Kvalifikasjonens yrkesfaglige profil er det avgjørende element i godkjenning om sidestilling.

Hva vurderer vi?

 • Kvalifikasjonens formelle status i opplæringslandet
 • Om dokumentene er ekte
 • Opplæringens omfang
 • Opplæringens nivå
 • Opplæringens faglige innhold sammenlignet med den norske læreplanen for det aktuelle faget fra norsk videregående skole

Vi vurderer kun langvarig arbeidserfaring som var en del av den formelle opplæringen.

For å vurdere det det faglige innholdet bruker vi faglige eksperter (sakkyndige). De vurderer læreplanen, forskrifter og kompetansemål for kvalifikasjonen din opp mot gjeldende norsk læreplan.

Hvis vi ikke har læreplanen eller tilsvarende dokumenter som viser det faglige innholdet i opplæringen din, forsøker vi å innhente dokumentasjonen fra utdanningslandet. Dette kan ta tid.

Hva betyr en godkjenning?

Hvis du får fag- og yrkesopplæringen din godkjent, mottar du ikke et norsk fag- eller svennebrev fra oss. Du mottar et vedtak som bekrefter og betyr at kvalifikasjonen din vurderes som sidestilt med sluttkompetanse i et norsk lærefag, som for eksempel et svennebrev i tømrerfaget eller et fagbrev i servitørfaget.

Avslag, hva nå?

Det finnes ulike alternativer for å oppnå norsk yrkeskompetanse i ditt lærefag. Både Voksenopplæringen og Fagopplæringskontoret i ditt fylke kan veilede deg om hvilke muligheter som er tilgjengelige for deg. Mer informasjon om dette, og om norsk fag- og yrkesopplæring generelt, finner du på  utdanning.no og hos Utdanningsdirektoratet.

For nærmere veiledning kan du også kontakte ditt lokale karrieresenter .