Hopp til hovedinnhold

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024

RapportTilhører rapportserie: Ja

Tilstandsrapport for høyere utdanning er en årlig utgivelse fra oss i HK-dir. I rapporten samler vi tall for hele UH-sektoren, og peker på trender over tid. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra en rekke kilder.

Utgiver:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Redaktør:Kristine Offerdal
ISSN:2703-9102
Forfattere:Arne Haugen, Trude Holme, Åsgeir Kjetland Rabben
Publisert:19.06.2024

Sammendrag

– Årets tilstandsrapport viser at mer enn hver fjerde student tok en fleksibel utdanning i 2023. Det er særlig korte og ikke-gradsgivende studier som er fleksible, og gjennom disse tilbudene bidrar universiteter og høyskoler til viktig kompetansepåfyll for personer og samfunnet, sier direktør i HK-dir, Sveinung Skule.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel sier at regjeringen er opptatt av å tilby utdanning av høy kvalitet, der folk bor, og vi vil sikre tilgang til høyere utdanning i hele landet.

– Derfor satser vi blant annet på desentraliserte og fleksible utdanninger slik at vi kan rekruttere studenter fra en større gruppe i befolkningen. At 80 000 studenter tar fleksible studieprogram i 2023 synes jeg er veldig bra. Det vil også bidra til mangfold i utdanningene, sier ministeren.

Antallet inn- og utreisende utvekslingsstudenter fortsetter å stige

– Et rekordhøyt antall norske studenter reiste på utveksling til utlandet i 2023. Av totalt 8 800 utreisende valgte om lag 1 400 Australia, som var det mest populære utvekslingslandet. Det er veldig positivt at norske studenter reiser på utveksling til andre land. Samtidig skulle vi gjerne ha sett at flere reiste til land som er strategisk viktige for Norge, sier Sveinung Skule i HK-dir.

Andre funn fra årets rapport

  • Norge er blant landene i Europa med høyest kvinneandel i høyere utdanning. Kjønnsbalansen blant ansatte blir mer og mer lik studenttallene.
  • Norskfødte med innvandrerforeldre har en markant høyere tilbøyelighet til å studere enn både innvandrer og den øvrige befolkningen.
  • Norske studenter er eldre enn studenter i mange andre land. Omtrent 30 prosent av studentene er 30 år eller eldre.