Hopp til hovudinnhald

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2024

RapportTilhøyrer rapportserie: Ja

Tilstandsrapporten for høgare yrkesfagleg utdanning blir kvart år utarbeida av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. I år er tilstandsrapporten et viktig kunnskapsgrunnlag for den komande stortingsmeldinga om høgare yrkesfagleg utdanning.

Utgivar:Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Redaktør:Kristine Offerdal
ISSN:2703-9102
Forfattarar:Carl Endre Espeland, Fredrik Sagafos, Kjerstin Bruvold Klokkeide, Kristoffer Fretland Øygarden, Terje Kolbu Jacobsen, Therese H. Røst (prosjektleiar)
Publisert:13.06.2024

Endringar etter publisering

20.06.2024

Tala for opptaksgrunnlag i kapittel Sektorbiletet er oppdatert.