Rapport
Rapport
28.04.2022

Livslang læring 2020: Uformell læring i arbeidslivet Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008–2020

I rapporten presenterer vi resultater om uformell kompetanseutvikling på arbeidsplassen fra Lærevilkårsmonitoren 2008-2020. 

Utgiver: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

    Rapporten handler om sysselsattes læringsmuligheter i jobben, og om krav til læring i jobben. Undersøkelsen viser at:

    • 82 prosent av arbeidstakerne i 2020 opplevde å ha gode muligheter til læring gjennom sitt daglige arbeid. Andelen er høyest blant sysselsatte med høyt utdanningsnivå, offentlig ansatte, sysselsatte med stabil tilknytning til arbeidslivet, heltidsarbeidende og ansatte i store virksomheter. 
    • 71 prosent opplever at de stadig må lære seg noe nytt eller sette seg inn i nye ting i jobben. Andelen av høyest blant høyt utdannede, offentlig ansatte, de som jobber deltid og de som ikke har innvandret. 
    • 64 prosent har både gode læringsmuligheter og store krav til læring i jobben, og har læringsintensivt arbeid.