Hopp til hovedinnhold

Lærebokordningen for høyere utdanning

Program/tilskuddsordningAntall tilskudd: 3

Lærebokordningen for høyere utdanning er en støtteordning for produksjon av læremidler på norsk og samisk som det er faglig behov for på bachelor- og/eller mastergradsnivå, men som det av ulike årsaker ikke er tilstrekkelig kommersielt grunnlag for å utgi.

Hva er Lærebokordningen for høyere utdanning

Lærebokordningen for høyere utdanning skal:

  • legge til rette for økt utvikling og bruk av norsk fagspråk i høyere utdanning
  • legge til rette for bedre språklig likestilling mellom nynorsk og bokmål i høyere utdanning
  • sikre tilgang til samisk-språklige læremidler i høyere utdanning

Hvem står bak

Ordningen ble opprettet i 1984 og er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Direktoratet (daværende Diku) overtok forvaltningen av ordningen i 2018.

Lærebokordningen har siden den ble etablert fordelt midler på mellom 4 og 9 millioner kroner årlig.

Hensikt

Skriving og tilgjengeliggjøring av læremidler på norsk for høyere utdanning er viktig for å ivareta og videreutvikle et godt norsk fagspråk. Tilgang på læremidler på eget morsmål er også sentralt for studentenes læring.

Støtten fra lærebokordningen er viktig for at norske forlag kan utvikle og utgi lærebøker på norsk selv om disse har et begrenset kommersielt grunnlag.

Hvem kan søke tilskudd fra programmet

Registrerte norske forlag kan søke støtte fra ordningen.

Tidligere tildelinger

Lærebokutvalget

E-post:lærebokutvalget@hkdir.no