Program og tilskot

Kvart år har vi ei rekke utlysingar av midlar retta mot fagskular, høgskular og universitet, og mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Pedagogisk innovasjon
Sorter etter
Kompetansepluss 2023 (arbeid og frivillighet)
Søk om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid.
Søknadsfrist: 06.12.2022
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet i voksenopplæringen
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet i voksenopplæringen gir støtte til prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos de ansatte.
Søknadsfrist: 23.02.2023
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for ansatte og frivillige i idrettssektoren
Støtte til mobilitetsopphold for personer som arbeider med idrett.
Søknadsfrist: 23.02.2023
Erasmus+ (2021-2027) Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt
Støtte til strategiske tverrnasjonale prosjekter som retter seg mot større aktører og myndigheter innen utdannings- og opplæringspolitikk.
Søknadsfrist: 15.03.2023
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnarskap er ei prosjektordning som eignar seg for nye søkarar som vil prøve ut europeisk samarbeid innanfor utdanning og kompetanseutvikling.
Søknadsfrist: 22.03.2023
Erasmus+ (2021-2027) Samarbeidspartnerskap
Tiltaket støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter.
Søknadsfrist: 22.03.2023
Erasmus+ (2021-2027) Kapasitetsbygging idrett
Tiltaket støtter samarbeid om modernisering og internasjonalisering i idrettsektoren.
Søknadsfrist: 22.03.2023
Erasmus+ (2021-2027) Idrett
Støtte til å utvikle nyskapende idéer og praksis innen idrett i Norge og i samarbeid med partnere i Europa.
Søknadsfrist: 22.03.2023
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Støtte til forberedende besøk for grunnopplæringen og fagskoler
Støtte til institusjoner som ønsker å besøke en samarbeidspartner i Europa.
Søknadsfrist: Løpende
Kompetanseløft for utsatte industriklynger
Tilskudd til kompetanseløft for utsatte industriklynger
Søknadsfrist: 18.11.2021
Tilskudd til fleksible utdanningstilbud
Det kan søkes om tilskudd til oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.
Søknadsfrist: 13.08.2021
Erasmus+ (2021-2027) Europeiske lærarakademi
Intensjonen med Erasmus+ Teacher Academies er å skape nettverk som omfattar lærarutdanningsinstitusjonar og lærarorganisasjonar som på sikt skal reformere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Bransjeprogram Tilskudd til kompetanseutvikling i anleggsbransjen
Søk om midler til gjennomføring av eksisterende kurstilbud i ADK-1 og speil- og muffesveis.
Søknadsfrist: 13.08.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i detalj-/faghandelen
Behov for at flere ansatte kan få relevante kompetanseutviklingstilbud når det stilles nye krav til kompetanse i bransjen som følge av utvikling og omstilling.
Søknadsfrist: 09.09.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen
Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.
Søknadsfrist: 21.10.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i frisørnæringen
Tilskuddet skal gå til prosjekter innen frisørnæringen som utvikler/tilpasser fagskoleutdanning som består av korte enkeltmoduler mellom 5 og 10 studiepoeng.
Søknadsfrist: 01.09.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor
Behov for korte, fleksible utdanningstilbud og arbeidsplassbasert opplæring, tett knyttet opp til arbeidsoppgavene som utføres i sektoren.
Søknadsfrist: 07.09.2021
Bransjeprogrammet Tilskudd til kompetanseutvikling i bransjeprogram for maritim sektor
Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.
Søknadsfrist: 14.10.2021
Vis mer