Program og tilskot

Kvart år har vi ei rekke utlysingar av midlar retta mot fagskular, høgskular og universitet, og mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Pedagogisk innovasjon
Sorter etter
Studentstipend - Ukraina
Norske universitet, høgskular og fagskular kan melde inn behov for stipend til ukrainske studenter som studerte i Norge ved krigsutbrotet 24. februar.
Søknadsfrist: 17.10.2022
Program for maritim kompetanse
Stortinget bevilger midler til utvikling av kvalitet og relevans innen maritim kompetanse.
Søknadsfrist: 21.10.2022
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 22.11.2022
EØS-midlene Utdanningssamarbeid med Romania
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Romania? Det lyses nå ut midler til forberedende besøk, prosjektsamarbeid og student- og ansattmobilitet i høyere utdanning og yrkesfaglig opplæring.
Søknadsfrist: 25.11.2022
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2023
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter.
Søknadsfrist: Løpende
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
EØS-midlene Forberedende besøk til utdanningssamarbeid
Er du interessert i europeisk utdanningssamarbeid med et av landene finansiert av EØS-midlene? Eller har du et forslag til et prosjekt? En rekke programland lyser nå ut midler til forberedende besøk og partnersøk (bilaterale midler).
Søknadsfrist: Løpende
Arktisk forskning og studier
Samarbeid om arktisk vitenskap mellom institusjoner og organisasjoner i Norge og Island.
Søknadsfrist: Løpende
Lærebokordningen for høyere utdanning Utlysning høsten 2022
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.10.2022
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene
Støtte til utvikling av praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Kompetanseløft for utsatte industriklynger
Tilskudd til kompetanseløft for utsatte industriklynger
Søknadsfrist: 18.11.2021
Lærebokordningen for høyere utdanning
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.04.2022
Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning
Støtte til prosjekter for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 24.09.2021
Program for studentaktiv læring
Støtte til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper.
Søknadsfrist: 24.09.2021
NOTED - Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education
Støtte til internasjonalt samarbeid og studentutveksling i lærerutdanningen.
Søknadsfrist: 24.09.2021
Tilskudd til fleksible utdanningstilbud
Det kan søkes om tilskudd til oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.
Søknadsfrist: 13.08.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Kroatia
Kroatia satsar stort på å forbetre STEM-undervisning i skulen og lyser ut store midlar til oppgradering av infrastruktur og utstyr, samt samarbeidsprosjekt for å sikre opplæring og auka kompetanse blant lærarar, utvikling av nye undervisningsmetodar m.m.
Søknadsfrist: 27.08.2021
Vis mer