Program og tilskot

Kvart år har vi ei rekke utlysingar av midlar retta mot fagskular, høgskular og universitet, og mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Pedagogisk innovasjon
Sorter etter
Tilskudd til kompetanseutvikling gjennom treparts bransjeprogram
Vi lyser ut tilskudd for at bransjene skal øke produktiviteten og omstillingsevnen til både bedriftene og de ansatte.
Søknadsfrist: 05.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Europeiske lærarakademi
Intensjonen med Erasmus+ Teacher Academies er å skape nettverk som omfattar lærarutdanningsinstitusjonar og lærarorganisasjonar som på sikt skal reformere nasjonal og europeisk utdanningspolitikk.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Søknadsfrist: 07.09.2022
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 09.09.2022
Refusjonsordning - Ukraina
Refusjonsordning for økonomisk støtte til studentar ramma av krigen i Ukraina
Søknadsfrist: 15.09.2022
Program for maritim kompetanse
Stortinget bevilger midler til utvikling av kvalitet og relevans innen maritim kompetanse.
Søknadsfrist: 15.09.2022
Erasmus+ (2021-2027) Innovasjonsallianser
Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet er å fremme innovasjon og entreprenørskap.
Søknadsfrist: 15.09.2022
Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene Utlysning 2022
Vi lyser ut inntil NOK 30 000 000 i tilskudd til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere kvalitetsutvikling av praksis og måter å organisere samarbeidet mellom lærerutdanninger og praksisskoler/barnehager.
Søknadsfrist: 20.09.2022
Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning Utlysning 2022 - pilotordning
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 24 millioner kroner til etablering av to piloter for Senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 22.09.2022
Lærebokordningen for høyere utdanning Utlysning høsten 2022
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.10.2022
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnerskap ei prosjektordning som eignar seg for nye søkarar som vil prøve ut europeisk samarbeid.
Søknadsfrist: 04.10.2022
Erasmus+ (2021-2027) Europeisk policy i høyere utdanning
Målet med denne utlysningen er å teste ut og utforske transnasjonale samarbeidsinstrumenter i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 06.10.2022
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022 - andre gangs utlysning
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2022
Søknadsfrist: 28.10.2022
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Prosjektstøtte til kunstnerisk utviklingsarbeid innen skapende og utøvende kunstfag.
Søknadsfrist: 22.11.2022
Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning
En million kroner for å belønne godt arbeid med utdanningskvalitet.
Søknadsfrist: 31.01.2023
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen.
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter.
Søknadsfrist: Løpende
EØS-midlene Forberedende besøk til utdanningssamarbeid
Er du interessert i europeisk utdanningssamarbeid med et av landene finansiert av EØS-midlene? Eller har du et forslag til et prosjekt? En rekke programland lyser nå ut midler til forberedende besøk og partnersøk (bilaterale midler).
Søknadsfrist: Løpende
Vis mer