Program og tilskot

Kvart år har vi ei rekke utlysingar av midlar retta mot fagskular, høgskular og universitet, og mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning og forskning
Voksnes læring og kompetanse
Emne
Internasjonalt kunnskapssamarbeid
Kompetanse i samfunns- og arbeidsliv
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Pedagogisk innovasjon
Sorter etter
Erasmus+ (2021-2027) Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring
Tiltaket skal støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring.
Søknadsfrist: 08.06.2023
Tilskudd til videreutdanning for lærere 2024 – norsk som andrespråk
Utlysningen gjelder tilskudd til gjennomføring av videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk, for lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter læreplan i norsk for voksne innvandrere.  Institusjoner i universitets- og høgskolesektoren kan søke om tilskuddet.
Søknadsfrist: 01.09.2023
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 08.09.2023
NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
Støtte til partnerskap med og studentmobilitet mellom Norge og utvalgte partnerland i det globale sør.
Søknadsfrist: 20.09.2023
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingssamarbeid for utdanningsstøtte
Godkjenning av internasjonale samarbeidsprogram mellom videregående skoler.
Søknadsfrist: Løpende
Erasmus+ Prosjektetableringsstøtte (PES) – sentraliserte tiltak
Bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan søke prosjektetableringsstøtte fra Erasmus+.
Søknadsfrist: Løpende
EØS-midlene Forberedende besøk til utdanningssamarbeid
Er du interessert i europeisk utdanningssamarbeid med et av landene finansiert av EØS-midlene? Eller har du et forslag til et prosjekt? En rekke programland lyser nå ut midler til forberedende besøk og partnersøk (bilaterale midler).
Søknadsfrist: Løpende
Arktisk forskning og studier
Samarbeid om arktisk vitenskap mellom institusjoner og organisasjoner i Norge og Island.
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen.
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter.
Søknadsfrist: Løpende
European Language Label
Språkprisen tildeles nyskapende prosjekter som har bidratt til språklæring.
Søknadsfrist: Løpende
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2021
Nordplus
Nordplus gir støtte til mobilitet, prosjekter og nettverk
Søknadsfrist: 01.02.2023
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene
Støtte til utvikling av praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Tilskudd til kompetanseutvikling i industri -og byggenæringen Bransjeprogrammet
Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.
Søknadsfrist: 17.09.2021
Norgeskunnskap i utlandet Arrangementsstøtte
Støtte til aktiviteter, konferanser og reiser til norskmiljø ved utenlandske universiteter
Søknadsfrist: 01.02.2022
Tilskudd til fleksible utdanningstilbud
Det kan søkes om tilskudd til oppskalering av allerede eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.
Søknadsfrist: 13.08.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Kroatia
Kroatia satsar stort på å forbetre STEM-undervisning i skulen og lyser ut store midlar til oppgradering av infrastruktur og utstyr, samt samarbeidsprosjekt for å sikre opplæring og auka kompetanse blant lærarar, utvikling av nye undervisningsmetodar m.m.
Søknadsfrist: 27.08.2021
Vis mer