Hopp til hovedinnhold

Europeisk kompetanseår

Det europeiske kompetanseåret varer fra mai 2023 til mai 2024. Innsatsen skal styrke Europas konkurransekraft, øke deltakelse i arbeidslivet og bedre folks ferdigheter og kompetanse.

Sist oppdatert : 27. november 2023

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er utnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD) til å være nasjonalt koordineringspunkt for det europeiske kompetanseåret.

Livslang læring og økt mobilitet

Å styrke livslang læring skal primært skje gjennom å

  1. investere i utdanning og opplæring som er mer effektiv og inkluderende.
  2. styrke relevans (folks ferdigheter og kompetanse). Dette skal skje gjennom samarbeid mellom arbeidslivets parter og andre interessenter slik at folks ferdigheter og kompetanse møter arbeidsmarkedet behov.
  3. avstemme folks ambisjoner med de ferdigheter som kreves på arbeidsmarkedet spesielt i forhold til det grønne og digitale skiftet. Å nå ut til nye grupper er viktig, spesielt kvinner i sektorer der de er underrepresenterte, unge mennesker og folk som ikke er under opplæring eller utdanning.
  4. tiltrekke arbeidskraft til Europa fra tredjeland med de rette ferdighetene. Det skal bli lettere å godkjenne kvalifikasjoner for tredjelands borgere.

Fra norsk side håper vi at kompetanseåret særlig vil bidra til god tilgang til god og fleksibel opplæring og utdanning i hele landet, for å sikre arbeidslivets behov for kompetanse og sørge for at flere får tilgang til utdanning der de bor.

I tillegg håper vi på økt mobilisering av arbeidskraftsreserven ved at flere med lite formell kompetanse får mulighet til å ta fagbrev eller annen utdanning som styrker mulighetene for en varig tilknytning til arbeidslivet.

Arrangementer i løpet av året

I løpet av det europeiske kompetanseåret gjennomføres det en rekke arrangementer. Nedenfor ser du hvilke arrangementer vi er hovedarrangør eller samarbeidspartner av.

Juni 2023

  • Webinars on how to recruit and retain competence in the heath sector – focus on higher vocational education and higher education
  • Konferanse: Prepared for an ever-changing reality: How to meet future skills needs?

September 2023

Oktober 2023

November 2023

September–desember 2023

National VET team: Ulike regionale tiltak rettet mot lokale institusjons- og bedriftssamarbeid og arbeidsmarkedsbehov.