Hopp til hovudinnhald

Konferanse for høgare utdanning 2023: Kvalitet og tilgjengelegheit for framtidas behov

Bli med på viktige diskusjonar for universitets- og høgskulesektoren, og la deg inspirere! Velkommen til konferanse i Kristiansand 20.–21. september.

Tidspunkt: 20. september 2023 kl. 10.00- 21. september 2023 kl. 12.00
Stad: Universitetsveien 25, 4630 Kristiansand • Fysisk
Her er en smakebit av den kommende nasjonale konferansen. Dette og mye, mye mer. Vi gleder oss til å se deg der!

I samarbeid med Universitetet i Agder inviterer vi i HK-dir deg til ein konferanse for høgare utdanning. Gjennomgåande tema for konferansen er korleis kvalitet og tilgjengelegheit kan bidra til å løyse dei store samfunnsutfordringane vi står overfor.

På konferansen får du høyre presentasjonar og diskusjonar kring nokre av dei viktigaste utfordringane og moglegheitane i høgare utdanning. I tillegg kan du delta i erfaringsutveksling og nettverksbygging saman med andre fagpersonar på tvers av institusjonar og fagfelt.

Konferansen rettar seg mot deg som er leiar, undervisar, inngår i eit pedagogisk støttemiljø eller som på anna vis arbeider med kvalitetsutvikling, omstilling og innovasjon i høgare utdanning.

Program

Trykk på fana over for å sjå programmet. Programmet på denne nettsida vert oppdatert fortløpande, og det kan komme endringar i tidspunkt for presentasjonar. Språket er primært norsk, men nokre presentasjonar vil vere på engelsk.

Presentasjonar

Plenum:

Parallell 1A Framtidas undervisning:

Parallell 1B Datadriven utdanning:

Parallell 1C Livslang læring:

Parallell 1D Arbeids- og samfunnsrelevans:

Parallell 2B Kunstig intelligens:

Konferanseavgift

Fysisk deltaking: kr 1200 / kr 1850 inkl. konferansemiddag.

Frist for å melde seg av fysisk deltaking er 10. september. Vi gjer merksam på at ved avmelding etter fristen, eller ved manglande frammøte, vil du bli belasta heile konferanseavgifta.

Tilgang til strøyming er gratis.

Overnatting

Konferansedeltakarar bestiller rom sjølv via Berg-Hansen (ekstern lenke).

Praktisk informasjon

Konferansen blir arrangert fysisk i Kristiansand. Nokre av innlegga på konferansen vil strøymast.

European Year of Skills 2023

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er utnevnt av Kunnskapsdepartementet til å være nasjonalt koordineringspunkt for det europeiske kompetanseåret 2023. Les mer om European Year of Skills på kommisjonens nettsider (engelsk)

Prikkete, gul, femkantet stjerne på hvit bakgrunn. Delvis over stjernen står det European year of skills med hvit skrift på blå-grønn bakgrunn.
Påmeldingsfrist

Utløpt

Katrine Utgård

E-post:katrine.utgard@hkdir.no