Hopp til hovedinnhold

Regning

Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger. Regning er en av de grunnleggende ferdighetene. Vi har samlet en rekke ressurser og læringsmål for deg som underviser og veileder i grunnleggende ferdigheter.

Sist oppdatert : 18. mars 2024

Å kunne regne er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger. Dette innebærer å være trygg på hvilke regnearter og hvordan de skal brukes i ulike situasjoner, både på jobb, samfunnsliv og opplæring. Gode regneferdigheter vil si å løse oppgaver og vurdere hva svarene betyr i reelle situasjoner. Gode regneferdigheter stiller også krav til vurdering av nøyaktighet.

Læringsmål i regning

Opplæring i regning skal ta utgangspunkt i definerte læringsmål.