Hopp til hovedinnhold

Søk godkjenning av høyere utdanning (bachelor, master, ph.d)

For deg som skal søke om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (bachelor-, master- og ph.d.-grad).

Om godkjenningen

Les om godkjenning av høyere utdanning (bachelor, master, ph.d.).

Hva må du laste opp?

Disse dokumentene trenger vi fra deg.

Slik søker du

Send inn søknad om godkjenning av din høyere utdanning.

Sjekk status på søknad

Om behandling av din søknad og når du får svar.

Yrkes- og bransjeliste

Se hvilke yrker som er lovregulerte og krever godkjenning.

Personer uten verifiserbar dokumentasjon

Godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon er en alternativ godkjenningsordning for søkere uten verifiserbar dokumentasjon, og kalles ofte for UVD-ordningen. Du vil bli henvist til denne ordningen hvis du har søkt om generell godkjenning av høyere utdanning og det viser seg at det ikke er mulig å verifisere dokumentene dine.