Hopp til hovedinnhold

Veiledning og hjelp i læringsmiljøarbeidet

HK-dir gir faglige råd og veiledning om hvordan utdanningsinstitusjonene kan jobbe for et helhetlig og inkluderende læringsmiljø for alle studenter.

Sist oppdatert : 30. mai 2024

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø utvikler, bidrar til og deler sektorspesifikk kunnskap om universell utforming og tilrettelegging innen fysisk, digitalt, pedagogisk, psykososialt og organisatorisk læringsmiljø.

Universellforum på nett

Universellforum på nett er en møteplass i Teams for ansatte som arbeider med universell utforming og tilrettelegging i høyere utdanning. Vi arrangerer også digitale temamøter

Samlinger og konferanser

Vi arrangerer faglige samlinger der utdanningsinstitusjonene kan få og utveksle kunnskap, dele erfaringer og knytte kontakter.

Vi arrangerer jevnlig en nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø.

Vi kan også holde innlegg på arrangementer eller i møter i utdanningsinstitusjonenes egen regi.

Tilskudd

Gjennom Kompetanseprogrammet for universell utforming i høyere utdanning kan utdanningsinstitusjonene søke om støtte til arbeid med universell utforming.

Kontakt oss

Avdeling for universell utforming og læringsmiljø

E-post:universell@hkdir.no