Hopp til hovedinnhold

Europass

Europass er et gratis nettverktøy som du kan bruke til å dokumentere dine kvalifikasjoner, og planlegge din utdanning og karriere i Europa.

Sist oppdatert : 18. mars 2024

Europassprofil

Samle all din kompetanse og erfaring i din egen Europassprofil.
Du kan opprette en digital Europassprofil på en sikker nettjeneste, hvor du viser dine kvalifikasjoner, ferdigheter og erfaring. Europassprofilen gir deg mulighet til å opprette CV-er og lagre vitnemål, attester og annen dokumentasjon. Slik kan du enkelt dele data om din utdanning og kompetanse med hvem du vil på en sikker måte. Du kan også få tilpasset informasjon om aktuelle opplærings- og jobbtilbud basert på din personlige kompetanseprofil.
Europass er utviklet av EU-kommisjonen og er tilgjengelig i hele Europa.

Europass Mobilitetsdokument

Europass mobilitetsdokument beskriver hvor, hvordan og når du har gjennomført et læringsopphold i utlandet. Dokumentet er for deg som har gjennomført et utdannings-, opplærings- eller arbeidspraksisopphold i et annet land i forbindelse med et organisert utdannings- eller opplæringstiltak i Norge (for eksempel gjennom Erasmus+).

Hvis du har lyst til å bruke dokumentet tar du kontakt med organisasjonen du er tilknyttet (f.eks. skole, høgskole, universitet, opplæringskontor, bedrift, kurstilbyder, osv.). Utenlandsoppholdet må godkjennes, og dokumentet fylles ut av senderorganisasjonen i Norge og den utenlandske mottakerorganisasjonen.

Slik fyller du ut Europass Mobilitet

Europass Mobilitet fylles ut i samarbeid mellom sender- og mottakerorganisasjonen.

Senderorganisasjon:

 1. Last ned mal for Europass mobilitetsdokument på europass.eu
 2. Lagre malen lokalt på din datamaskin
 3. Fyll inn opplysninger under følgende overskrifter (punkt 1-24): Holder of the document Issuing organization Sending partner Host partner Description of the Mobility experience
 4. Under punkt 7, Document number, skal hvert mobilitetsdokument ha et unikt dokumentnummer. Bruk f.eks denne malen til å lage unike dokumentnummer: «årstall/nummer mobilitetsdokument skrevet ut av organisasjon/skolen», eksempel 2022/10.
 5. Lagre dokumentet på din maskin, bruk gjerne det foreslåtte Europass-nummeret som filnavn.
 6. Send dokumentet som vedlegg i e-post til mottakerorganisasjonen.

Mottakerorganisasjon:

 1. Mottakerorganisasjonen fyller ut siste del av dokumentet, Skills aquired during the mobility experience. Man trenger ikke å fylle ut alle punkter, kun det som er relevant for det aktuelle mobilitetsoppholdet. Record of courses completed skal kun fylles ut dersom mobilietsoppholdet har inneholdt kurs som gir studiepoeng.
 2. Mottakerorganisasjon skriver ut og sender originalversjonen i papir - med underskrift og stempel - tilbake til senderorganisasjonen.

Senderorganisasjon stempler/signerer og utsteder Europass-mobilitetsdokumentet til deltakeren.

Obs! Ikke alle feltene i dokumentet er obligatoriske å fylle ut. Felt som ikke er utfylt, kan du fjerne ved å slette dem i det ferdige Word-dokumentet. Det gjør du ved å sende dokumentet til mottakerorganisasjonen.

Europass Fagbeskrivelse

Europass fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Europass fagbeskrivelse er et tillegg til det norske originalbeviset, og gir informasjon om de ulike yrkeskompetansene som den norske opplæringen fører til. Det gjør det lettere for arbeidsgivere og institusjoner i utlandet å forstå hvilken kompetanse som ligger i norske fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig opplæring.

Hva er Europass fagbeskrivelse?

Formålet med fagbeskrivelsene er å fremme mobiliteten mellom EU-landene og skape gjenkjennelighet mellom de ulike yrkesfaglige utdannelsene. Fagbeskrivelsene er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Fagbeskrivelsene utstedes på norsk og engelsk og inneholder:

 • Kompetansen som ligger i fagbeviset
 • Den offisielle statusen til fagbeviset (hvem som har skrevet det, hvilken myndighet som har godkjent det, karakterskala og nivå)
 • Kvalifikasjoner for høyere utdanning, internasjonale overenskomster og rettslig grunnlag
 • Utdanningens lengde og struktur
 • Fagbrevets nivå i det nasjonale og europeiske kvalifikasjonsrammeverket

Dokumentet er ikke et personlig dokument og heller ikke et automatisk system for formell godkjenning.

Europass Vitnemålstillegg

Europass vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål for høyere utdanning. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd. Vitnemålstillegget er nyttig hvis du skal søke jobb eller studere videre i andre land.

Vitnemålstillegget (Diploma Supplement (DS)) utstedes til alle som får vitnemål ved universiteter og høyskoler i Norge. Hensikten med vitnemålstillegget er å fremme internasjonal mobilitet og studienes gjenkjennelighet ved å gi avgangsstudenter en utfyllende beskrivelse av studiet og den kompetansen de innehar. Det skal også gi en beskrivelse av oppbyggingen av høyere utdanning i det aktuelle landet.

Europass Vitnemålstillegg erstatter ikke selve vitnemålet og gir ikke en automatisk garanti for anerkjennelse.

Vitnemålstillegget utstedes av de enkelte universitetene og høyskolene.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no

Kontakt oss

Europass

E-post:europass@hkdir.no