Hopp til hovedinnhold

Høring - Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sender med dette på høring forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger.

Sist oppdatert : 12. juni 2024

Forskriften skal erstatte følgende forskrifter:

Forslaget innebærer en sammenslåing av de to forskriftene og en forenkling av dagens regelverk. Detaljeringsgraden for kvalifikasjonskravene til de ulike stillingskategoriene er harmonisert.

Forslaget inneholder videre flere større materielle endringer.

Det er foreslått endringer i kvalifikasjonskravene til undervisnings- og forskningsstillingene, og det er innført et tydeligere skille mellom det som omtales som to karrierestiger, henholdsvis dosent- og professorstigen.

I forslaget er det også lagt inn krav til å beherske norsk på et visst nivå for å bli tilkjent kompetanse i undervisnings- og forskningsstillingene regulert av forskriften.

Det er også foreslått endringer som gjelder rekrutteringsstillingene. Stipendiat og postdoktor skal tilbys karriereveiledning, og ved behov også norskopplæring. Postsdoktorstillingen skal gi kompetanse som gjør den ansatte kvalifisert for å søke stilling som førsteamanuensis.

I tillegg medfører den foreslåtte forenklingen og harmoniseringen flere endringer for alle stillingskategoriene. Det er også foreslått endringer i krav til prosessene rundt ansettelse og opprykk, og det er lagt inn forslag til bestemmelse om mulighet for å søke overgang mellom karrierestigene.

Høringsfrist: 19. april 2024.

Status: høringsfristen er nå ute. HK-dir har oversendt revidert forslag til forskrift til Kunnskapsdepartementet, som vil fastsette endelig forskrift. Ny forskrift er forventet å tre i kraft 1. august 2024.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til post@hkdir.no.

Høringsdokumentet

Høringssvar

Bakgrunnsdokumenter

Mottakerliste for høringen

Kontakt oss

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

E-post:post@hkdir.no

Telefonnummer:55 30 38 00