Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

  Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27 (Lovdata), jamfør fagskoleforskriften § 43 (Lovdata).

  Dette er saker om opptak gjennom samordnet opptak, annullering av eksamen med mer, samt utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest.

  Nemnda behandler likevel ikke klager på fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav.

  Klagenemda består av medlemmer som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

  Innsendelse av klage

  Det er den enkelte fagskolen som har ansvaret for å forberede og sende inn klagesaker til nemnda, når studenten klager på vedtaket. Ved oversendelse er det viktig at alle saksdokumentene blir lagt ved klagen. Klagesaker kan fortløpende sendes inn til sekretariatet.

  Postadresse for innsendelse

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  v/ Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning
  Postboks 1093
  5809 Bergen

  Klagenemdas medlemmer

  Departementet har oppnevnt følgende medlemmer for perioden 19. april 2021 – 18. april 2025:

  • Øystein Hagen (leder)
  • Ann Marit Roterud Espe (nestleder)
  • Gunnbjørg Tveiten Engehagen
  • Annelise Kiønig
  • Erik Brekken
  • Henning Skau (student)
  • Thea Tuset (student)

  Vararepresentanter:

  • Jens Christian Thysted
  • John Øivind Eggesbø
  • Silje Sørensen (student)

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, HK-dir, fungerer som sekretariat for nemnda. Sekretariatet har ansvaret for å forberede og tilrettelegge klagesakene for nemnda, og innkalle til møter i samråd med nemndas leder.

  Kontaktperson i sekretariatet er Magnus Wiig. Benytt kontaktinformasjonen nedenfor. Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes per e-post.

  Kontakt

  Telefon: 55 30 38 00
  E-post: post@hkdir.no