Hopp til hovedinnhold

Trollstipend - Støtte til forberedende besøk

• Trollstipend

Skolen din kan søke om midler til forberedende besøk for å etablere et samarbeid med en fransk skole. Dette er en god ordning for skoler som ikke tidligere har fått innvilget Trollstipend for elevgrupper eller som ønsker å videreutvikle et allerede eksisterende samarbeid.

Hvem kan søke

Alle offentlige og private ungdomsskoler og videregående skoler i Norge kan søke. Det må ligge til grunn et ønske om å etablere eller videreutvikle et samarbeid med en fransk skole med mål om å sende inn en søknad om Troll-stipend for elevgrupper.

Merk at det er institusjonen din som må stå som søker, og søknaden må være forankret hos institusjonens leder.

Søknadsfrist

Løpende

Om tilskuddet

Ønsker du å søke om Trollstipend for elevgrupper og finner en potensiell partnerskole gjennom eTwinning eller andre fora, er det mulig å søke om midler til forberedende besøk for å etablere et samarbeid med en fransk skole.

Det er også mulig å søke om støtte til et forberedende besøk hvis man allerede har et etablert samarbeid, og lærere skal møtes for å planlegge fremtidig prosjektsamarbeid med elevutveksling.

Støtte til forberedende besøk har et eget søknadsskjema i Espresso, og man kan søke gjennom hele året.

Merk at søknaden må sendes inn før besøket skal gjennomføres.

Søknad om midler til et forberedende besøk kan ikke omhandle et prosjekt som allerede har blitt omsøkt samme år (Trollstipend for elevgrupper- Troll 2).

Tilskuddsbeløp

Det kan søkes om støtte på 5000 kroner per reisende, for maks 2 personer. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter at sluttrapport er godkjent. Les mer om rapportering lenger nede på siden.

Slik søker du

Søknadsskjemaet fylles ut i søknadsportalen Espresso.

Du blir bedt om å fylle inn følgende informasjon:

  • Navn og adresse på partnerskole i Frankrike
  • Kort beskrivelse av hvilken kontakt dere har hatt med partnerskolen og hvorfor dere ønsker å samarbeide med dem.
  • Kort beskrivelse av program for alle dagene under det forberedende besøket (utreise, aktiviteter, møter, hjemreise). Inkluder også en beskrivelse av hensikten med møtet.
  • Kort beskrivelse av potensielt prosjekt, der dere sier noe om behov, mulig tematikk og ønsket resultat.
  • Dato for utreise og hvor mange dager dere skal være borte.
  • Hvis dere søker om støtte til to personer, skal det kort begrunnes.
  • Skoleeiers bankopplysninger.

Krav til søknaden

Følgende vedlegg er obligatoriske og må lastes opp for at søknaden skal kunne godkjennes:

1) Bekreftelse fra rektor på godkjent søknad om støtte til forberedende besøk. Se mal under.

2) Invitasjon fra vertsinstitusjon. Dette kan være et scannet brev eller epost fra fransk samarbeidspartner med bekreftelse om planer for besøk og fremtidig elevutveksling.

Slik behandler vi søknaden

Vi behandler søknader fortløpende. Ta kontakt med oss ved spørsmål om behandlingstid i enkelttilfeller.

Rapportering og oppfølging

Betingelsene for å motta tilskuddet er at HK-dir mottar dokumentasjon på at reisen har funnet sted i samsvar med søknaden. Dere må sende inn en kort sluttrapport i Espresso senest 30 kalenderdager etter hjemkomst. Stipendbeløpet utbetales til kontonummer oppgitt i søknaden etter at sluttrapporten er godkjent.

I sluttrapporten må dere:

  • gi en kort vurdering av utbyttet av det forberedende besøket.
  • laste opp rektors bekreftelse som bekrefter at, hvor og når reisen har funnet sted og navn på reisende. Dere finner malen under.

Kontakt oss

Frankrike

E-post:frankrike@hkdir.no