Hopp til hovedinnhold

Ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement

• Erasmus+

Ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement gir støtte til internasjonale idrettsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene kan blant annet bidra til å øke frivillighet innenfor idrett, øke sosial inkludering, motvirke diskriminering og oppfordre til fysisk aktivitet.

Hvem kan søke

Offentlige og private organisasjoner, som lokale idrettslag, idrettsforbund, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, kommuner og fylker.

Innenfor dette tiltaket må søker arbeide med idrett som en ikke-kommersiell aktør.

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Formålet med tiltaket er å øke frivillighet innenfor idrett, øke sosial inkludering, motvirke diskriminering og oppfordre til fysisk aktivitet.

Type 1: Europeiske lokale arrangementer

  • Støtte til organisering og gjennomføring av mindre europeiske arrangementer i regi av 3-5 organisasjoner fra ulike programland
  • Tildelingsbeløp: 200 000 EUR

Type 2: Europeiske lokale arrangementer

  • Støtte til organisering og gjennomføring av mindre europeiske arrangementer i regi av minimum 6 organisasjoner fra ulike programland
  • Tildelingsbeløp: 300 000 EUR

Type 3: Europeisk arrangement

  • Støtte til organisering og gjennomføring av store europeiske idrettsarrangement som involverer idrettsaktører fra minimum 10 programland
  • Tildelingsbeløp 450 000 EUR

Alle ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement kan ha prosjektvarighet på mellom 12-18 måneder.

Slik søker du

Erasmus+ Idrett er et sentralisert til tak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Kontakt oss

Erasmus+

E-post:erasmuspluss@hkdir.no