Hopp til hovedinnhold

Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt

• Erasmus+

Tiltaket støtter store, tverrnasjonale og tverrsektorielle prosjekt som jobber med å identifisere, teste, utvikle eller vurdere innovative tilnærminger, som kan ha potensiale til å gjøre europeisk utdanning og opplæring bedre. Grønn og digital omstilling er sentrale prioriteringer i utlysningen.

Hvem kan søke

Offentlige og private organisasjoner som jobber innen utdanning og opplæring. Partnerskap må gjerne bestå av en blanding av offentlige og private aktører, som har evne til innovasjon og til å bidra til den politiske dagsorden innen sitt felt.

Det er litt ulike krav til sammensetning av partnerskap for de ulike delene av utlysningen, se programguiden for mer informasjon.

Søknadsfrist

Utløpt
(norsk tid)

Om tilskuddet

Hva kan du søke støtte til?

Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt skal støtte aktiviteter, enten tverrsektorielle eller innen en sektor, som enten:

  • Fremmer innovasjon gjennom formål, innovative metoder og praksis, og/eller
  • Sikrer overføring av innovasjon (mellom land, sektorer eller målgrupper) og på den måten sikrer at innovative prosjektresultater er bærekraftige på europeisk nivå, og/eller kan overføres til ulike grupper og kontekster.

Søknaden må dekke minst en av syv prioriteringer, innen tre hovedområder (lots): 

Lot 1: Digital utdanning (tverrsektoriell)

Prosjektene må støtte digital utdanning som er inkluderende og av høy kvalitet, og i tråd med EUs plan for digital utdanning.

Det er tre prioriteringer under denne delen, og søknadene må berøre en av disse tre:

1. Utdanningsteknologi (edTech), oppskalering av EU-baserte løsninger gjennom samarbeid og kvalitetssikring
2. Effektive pedagogiske tilnærminger til informatikk for grunn- og videregående opplæring
3. Lærerutdanning and pensumutvikling for å takle desinformasjon og å promovere grunnleggende digital kompetanse.

Lot 2: Fag- og yrkesopplæring

Prosjektene retter seg mot fag- og yrkesopplæringssektoren. De bidrar til gjennomføringen av EUs politiske dokumenter på feltet, sånn som den Kompetansepolitiske agendaen og Osnabruck-erklæringen.

Det er to prioriteringer under dette temaet, søknadene må rette seg mot en av disse:

4. Minikvalifikasjoner for å stå bedre rustet i arbeidslivet
5. Bedre attraktiviteten av fag- og yrkesopplæring gjennom partnerskap og nettverk for tilbydere av fag- og yrkesopplæring

Lot 3: Voksnes læring

Prosjekter under Lot 3 retter seg mot policyutviklingen innen voksnes læring, og bidrar til gjennomføringen av blant annet EUs kompetansepolitiske agenda.

Det er to prioriteringer under dette temaet, og søknader må rette seg mot en av disse.

6. Utvikling av nasjonale registre for kvalitetssikrede og arbeidsmarkedsrelevante opplæringsmuligheter
7. Støtte «Pact for Skills» (Denne delen av utlysningen er KUN åpen for koordinerende institusjoner i partnerskap under Pact for Skills.

Slik søker du

Erasmus+ Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

Prosjektetableringsstøtte

Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

Kontakt oss

Erasmus+ høyere utdanning

E-post:erasmus@hkdir.no