Hopp til hovedinnhold

Turbovurderinger ved ph.d.-opptak

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilbyr to typer turbovurderinger. Den ene er rettet mot arbeidsgivere, den andre mot universiteter og høyskoler.

Sist oppdatert : 14. mars 2024

Turbovurdering for universiteter og høyskoler kan være være til nytte i vurdering av søkeres utenlandske høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Denne tjenesten gir en kort vurdering av omfanget og nivået på den utenlandske høyere utdanningen.

Tjenesten kan benyttes når utdanningsinstitusjonen har valgt ut aktuelle søkere for videre vurdering. Direktoratet vil, på bakgrunn av henvendelse fra institusjonen, foreta en vurdering av akkrediteringsstatus, omfang og nivå på den utenlandske høyere utdanningen til den aktuelle søkeren.

Om vurderingen

Vi understreker at vi verken gir en vurdering av det faglige innholdet, eller av søkerens karakternivå. Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta den faglige vurderingen av søkere.

Vi utarbeider en kort vurdering som sier noe om:

  • utdanningen er godkjent i utdanningslandet
  • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet

Utdanningsinstitusjonen må deretter foreta en faglig vurdering av søkers kvalifikasjoner etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift. Vi vurderer kun fullførte grader som ligger på universitets- og høyskolenivå.

Begrensninger i tilbudet

Alle land blir vurdert, men vær oppmerksom på at utdanning fra følgende land normalt behandles i vår intervjubaserte godkjenningsordning (UVD-ordningen): Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Jemen, Liberia, Libya, Sierra Leone og Somalia på grunn av på grunn av manglende mulighet for pålitelig verifisering.

Direktoratet kontrollerer heller ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen i denne vurderingen. Vi vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte..

Vi understreker at denne vurderingen ikke er et juridisk bindende vedtak. Utdanningsinstitusjonen har selv ansvaret for å foreta en faglig vurdering av alle søkere etter opptaksreglene gitt i egen ph.d.-forskrift.

Direktoratet gir verken en vurdering av det faglige innholdet eller av søkerens karakternivå. Vi vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.

Denne turbovurderingen er kun til bruk i forbindelse med vurdering av utenlandsk høyere utdanning i forbindelse med ph.d.-opptak.

Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker. Disse krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker.

Send oss en forespørsel

Alle forespørsler om turbovurderinger må sendes inn via Råd- og turboportalen. Innloggingen bruker ID-porten.

Den som er registrert som administrerende direktør/daglig leder må logge seg på når en ny virksomhet skal opprette profil i portalen. Se veiledning for innlogging første gang.

Fremgangsmåte for å sende forespørsel:

  1. Gå til skjemaer og velg turbovurdering.
  2. Fyll ut skjemaet og last opp relevante utdanningsdokumenter: vitnemål (diplom) og karakterutskrift(er) (transcript, grade sheet, diploma supplement) for hele utdanningsløpet, for alle gradene som skal vurderes.*
  3. Legg ved oversettelse av utdanningsdokumentene.*
  4. Send inn forespørselen. Det må fylles ut ett skjema per søker som har en utdanning dere ønsker å få vurdert.

* Husk at alle personopplysninger skal være sladdet før dokumentene blir lastet opp.

Hva skjer nå?

Vi sender deg en kvittering som bekrefter at vi har mottatt forespørselen.

Vurderingen vil normalt være ferdigstilt og sendt deg per e-post innen fem virkedager. Forespørselen vil i tillegg bli synlig i portalen.

Dersom forespørselen mangler dokumentasjon eller hvis vi trenger lengre tid for å ferdigstille vurderingen, vil du få informasjon om det.